Peter Kofod Poulsen: Total usagligt at tale om børnefængsler

0
2017
Peter Kofod, spidskandidat til Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Folketinget 1. behandler tirsdag justitsminister Søren Pape Poulsens (K) lovforslag om Ungdomskriminalitetsnævn for 10-17-årige, der begår alvorlig kriminalitet. Kritikerne taler om børnefængsler og de facto sænkning af den kriminelle lavalder. Usagligt, mener DF’s retsordfører Peter Kofod Poulsen

Af Steen Trolle

“Total usagligt, helt ude af proportioner”.

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen er godt og grundigt træt af den kritik, som er regnet ned over det lovforslag fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om ungdomskriminalitetsnævn, som Folketingets 1. behandler tirsdag i denne uge.

Forslaget har været undervejs siden regeringen i 2017 lancerede udspillet “Alle handlinger har konsekvens”. Det har fokus på de 10-17 årige, der begår alvorlig eller omfattende kriminalitet. De skal fremover have deres sag behandlet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, som kan sikre, at de kriminelle handlinger får “en hurtig og mærkbar konsekvens”, som det hedder.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal ledes af en dommer og bestå af politifolk med viden om kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte, som har ekspertise indenfor sager om udsatte børn og unge. Der skal også sidde en børnesagkyndig med til møderne.

“Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse skal kunne indeholde to elementer: En straksreaktion, som skal være opdragende  og genoprettende karakter, og et længervarende forbedringsforløb, der fastlægges på baggrund af barnets eller den unges sitaution og sagens omstændigheder. Ungdomskriminalitetsnænvnet vil i alle sager skulle foretage en konkret, individuel vurdering med inddragelse af alle sagens oplysninger med henblik på at fastsæstte den reaktion, som vurderes bedst egnet til at få barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane,” hedder det i lovforslaget.

Hård kritik fra børneorganisationer

Forslaget bakkes op regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Resten af folketinget er stærkt kritisk og en række børne-organisation har skudt med skarpt mod lovforslaget. De beskylder regeringen for at sænke den kriminelle lavalder ad bagvejen, og  ser meget kritisk på, at de sikrede institutioner, som kriminelle børn og unge kan blive anbragt på, vil få øget deres beføjelser til kontrol og overvågning,

“Det er nedslående, at børn skal dømmes til at bo på steder, der minder om voksenfængsler. De fleste af børnene er der, fordi de har været udsat for massivt svigt,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i et høringssvar.

“Der er tale om en de facto nedsættelse af den kriminelle lavalder til ti år. I strid med børnekonventionen, i strid med ordningen i andre nordiske lande,” siger professor emeritus Eva Schmidt.

Peter Kofod: Usmageligt at tale om børnefængsler

Peter Kofod Poulsen finder kritikken urimelig.

“Jeg synes faktisk det er usmageligt at bruge ordet børnefængsler. Der er jo ikke tale om fængsler. Og der er ikke tale om, at vi sænker den kriminelle lavalder. Den er fortsat 15 år,” siger han.

I følge Peter Kofod Poulsen vil forslaget både styrke retssikkerheden for barnet eller den unge og sikre, at de får den samme behandling i hele landet.

“I dag er der 98 kommuner, som arbejder på 98 forskellige måder. Nu oprettes der ungdomskriminalitetsnævn i hver politikreds, som får egen sekretariatsbistand osv. Det vil sikre en mere ensartet behandling og vil være en styrkelse af retssikkerheden for barnet og den unge. I dag, hvor det op til kommunen, hvad der skal, er der ingen retssikkerhed for den unge,” mener Peter Kofod Poulsen.

“Det vil sikre en mere ensartet behandling og være en styrkelse af retssikkerheden for barnet og den unge”

Peter Kofod Poulsen, retsordfører, DF

Håber at færre børn og unge ryger ud i hård kriminalitet

Hvad håber du, at der kommer ud af denne lovændring?

”Jeg håber, at det vil betyde, at flere kan bremses, inden de kommer ud i hård kriminalitet. Vi skal forhindre, at børn, der har fået dårlig start, vokser op og bliver kriminelle og ender med at spilde deres liv i fængsler og i øvrigt kommer til at skabe en masse ofre”.

Men kan det ikke forhindres med det nuværende system, hvor kommunen finder en løsning?

”Jeg synes ikke det er sundt, at hele opgaven ligger hos kommunen, som betaler og i nogen tilfælde har hele ansvaret. Nu kommer der en uafhængig instans, som har det primære fokus, at man skal finde den rigtige løsning for den unge”.

Bliver der flere sanktioner overfor den unge?

”Grundmekanismerne er de samme som i dag. Ungdomskriminalitetsnævnets opgave er bare at fastlægge, hvad der skal ske, og få sat et forløb i gang”.

Hvad er den hårdeste sanktion, man kan blive idømt ved Ungdomskriminalitetsnævnet?

”Det er i princippet, at man kommer på en lukket institution i op til flere år. Men den mulighed har kommunerne allerede i dag”.

Ikke mere frihedsberøvelse

Men er der ikke tale om en større grad af frihedsberøvelse end i dag på de lukkede institutioner?

”Der bliver nogle fælles retningslinjer for husorden på de lukkede institutioner og der bliver mulighed for mere videoovervågning og brug af døralarmer. Så der er ikke mere frihedsberøvelse, end at man vil kunne se, hvis du forlader værelset om natten”.

“Så der er ikke mere frihedsberøvelse, end at man vil kunne se, hvis du forlader værelset om natten”

Men er det vigtigste ikke en social indsats overfor disse meget unge kriminelle?

”Hvis man kan bruge sociale tiltag, og det vil man kunne et langt stykke ad vejen, så er det fint. Men i de få sager, hvor det er den hårde kerne, som begår noget meget forfærdeligt, så skal redskaberne i kassen også være klar til at håndtere det,” siger Peter Kofod Poulsen.

Lovforslaget om Ungdomskriminalitetsnævn 1. behandles tirsdag.