Minister vil gøre op med sharia-domstole – men det foreslog DF allerede i 2012

0
2522
Arkivfoto

Dansk Folkeparti rejste i 2012 et beslutningsforslag om at kriminalisere parallelle retssystemer som shariadomstole. Derfor er det lidt sent, at Socialdemokratiet vil gribe ind, mener Martin Henriksen, der var DFs ordfører på forslaget i 2012

Afsløringen af en københavnsk moské, der agerer som muslimsk domstol i sager om f.eks. skilsmisse, har gjort udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) “harm langt ned i maven”. Det sagde han i weekenden til Berlingske, der bragte nyheden om, at Islamisk Center for de Europæiske Lande på Bispevej i København har en slags sharia-råd, der kan sige ja eller nej til, om en kvinde kan blive skilt.

“Hvis man ønsker et land med sharia-domstole, er der masser af lande, man kan rejse til. Der er ingen, der tvinger den slags mennesker til at blive her,” sagde ministeren, der nu bebuder et opgør med sharia-domstolene.

”Jeg vil ikke acceptere, at vi læner os tilbage og accepterer det i Danmark. Derfor vil jeg vende hver en sten for at få det stoppet,” siger Mattias Tesfaye.

DF-forslag i 2012

Men det er lige lovlig sent, mener DFs tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen. Han gør opmærksom på, at Dansk Folkeparti allerede i 2012 foreslog at parallelle retssystemer som f.eks. shariadomstole blev kriminaliseret i Danmark. Et forslag, som Socialdemokratiet dengang var imod.

Helt konkret foreslog DF følgende i forslaget, der kan læses her:

”Folketinget pålægger regeringen at udarbejde og fremsætte de nødvendige lovforslag, der klart og præcist kriminaliserer adfærd, der udspringer af en parallel retsopfattelse.  Desuden pålægges regeringen at nedsætte en permanent tværministeriel arbejdsgruppe, der skal følge udviklingen på området, fremsætte forslag til mulig lovgivning og initiativer, der kan begrænse problemet, og komme med konkrete anbefalinger til fastlæggelsen af strafferammerne for adfærd, der tager afsæt i parallelle retssystemer. De nødvendige love skal træde i kraft inden udgangen af 2012.”.

Islamister ville oprette shariazoner

Forslaget udsprang bl.a. af historier om den ekstremistiske gruppe “Kaldet til Islam”, der havde erklæret, at den ville oprette shariazoner i København. Desuden havde en rapport fra SFI i 2011 afdækket, at der var muslimske kvinder i Danmark, som ikke kunne blive skilt, fordi islamisk lov stod i vejen.

”Det undrer mig, at Mattias Tesfaye og Socialdemokratiet er overrasket, for vi gjorde dem opmærksomme på problemstillingen for mange år siden. Men de gad ikke at tage det alvorligt,” siger Martin Henriksen, der var ordfører på forslaget i 2012, og i dag er medlem af DFs hovedbestyrelse.

”De får det til at lyde som om at de tager udviklingen alvorligt. Min oplevelse er, og har altid været, at de i bund og grund er fuldstændig ligeglade. De snakker bare, fordi det er er en mediesag. Der ligger ikke mere i det end det, men jeg håber da at de nu vil gøre noget ved det. Men det vil kræve lovændringer, for ord og forargelse ændre ikke noget,” siger han.

Moské afviser

Islamisk Center for de Europæiske Lande forklarer selv sådan her om sine aktiviteter, som i følge Berlingske beskrives som en “art sharia-domstol”:

“Derudover udsteder Centeret legale islamiske domme og besvarelser i alle sager vedrørende den islamiske tro, regler, ægteskab, skilsmisse, handlemåde, arv samt halal/haram spørgsmål, alt baseret på Al-Qur´an, Sunnah og muslimske lærdes enighed og analogislutninger”.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra moskéen. Den har i stedet udsendt en pressemeddelelse, hvor den afviser at fungere som shariadomstol:

”Vi agerer inden for Grundlovens rammer samt inden for centrets vedtægter, der er godkendt af Københavns Kommune,” skriver den.