Milliardplan skal skabe bedre sammenhæng mellem by og land

0
1536
”Vi får gjort noget ved de steder, hvor der i dag opstår kø og forsinkelser," siger DFs transportordfører Hans Kristian Skibby, der her ses ved dagens pressemøde i Finansministeriets gård, hvor infrastrukturplanen blev præsenteret. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Samtlige partier med i aftale om infrastrukturplan til 160 milliarder kroner. Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby glæder sig over, at planen vil forbedre mobiliteten mellem land og by

Det bliver lettere at komme fra landet og ind til byerne, når en ny infrastrukturaftale til 160 milliarder kroner rulles ud i de kommende år. 64 milliarder kroner er sat af til vejprojekter og 86 milliarder til jernbaneprojekter, og mange af projekterne har fokus på at forbedre mobiliteten og sammenhængen mellem land og by.

Det er en af grundene til, at Dansk Folkeparti er med i aftalen, som blev præsenteret mandag formiddag.

”Med den her aftale forbedrer vi mulighederne for, at folk fra landdistrikterne og de mindre byer vil kunne pendle frem og tilbage. Vi får gjort noget ved de steder, hvor der i dag opstår kø og forsinkelser. Det drejer sig eksempelvis om det sidste stykke til Kalundborg, hvor der sættes penge af til 3. etape af motorvejen, til færdiggørelsen af motorvejene til Frederikssund og Hillerød og afskaffelse af brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro,” siger Dansk Folkepartis transportordfører Hans Kristian Skibby.

Motorveje udvides

Hans Kristian Skibby nævner også en opgradering af den hårdt pressede strækning af E45 mellem Aarhus og Vejle. Til gengæld ærgrer det ham, at det ikke lykkedes at få afsat tre milliarder kroner til et ekstra spor på E45 fra Aarhus til Randers.

”Vi ville meget gerne have kigget på trængslen på E45 nord for Aarhus, men regeringen havde på forhånd fastsat en ramme på 160 milliarder kroner, så pengene skulle have været taget fra andre projekter,” siger Hans Kristian Skibby.

Ud af de 160 milliarder kroner, er de 55 milliarder til projekter, der i forvejen er sat i gang. Reelt er der altså tale om ’nye’ infrastrukturprojekter for 105 milliarder kroner.

”Aftalen er meget bredt beskrevet, og hvis der kommer der ændringer i Folketingets sammensætning, vil der kunne laves ændringer,” siger Hans Kristian Skibby.

“Vi er enige om at investere massivt i bedre kollektiv transport, flere veje og bedre cykelinfrastruktur. Det her er en aftale med danskerne i centrum. I alle dele af landet. Vi ønsker et langt større fokus på at reducere trængsel og gøre plads til grønne biler, bekæmpe vejstøj og give vores jernbaner et stort og tiltrængt løft,” sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) ved pressemødet. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Hele listen over projekter kan ses her

Alle Folketingets partier er med, men flere står udenfor dele af aftalen. Det gælder også DF, som bl.a. siger nej til en bevilling på 581 millioner kroner til 2. etape af letbanen i Odense.

Til gengæld har DF også fået ting med i aftalen, som partiet var alene om at foreslå. Der er således afsat en havnepulje på 50 mio. kr. til udvikling af havne, 20 mio. kr. til en veterantogspulje og 100 mio. kr. til en færgepulje.

”Vi ved, der er et kæmpe efterslæb på mange af vores øfærger. Derfor er det vigtigt, vi får sat midler af til det, bl.a. til investeringer i mere elfærgedrift,” siger Hans Kristian Skibby.

FAKTA OM “INFRASTRUKTURPLAN 2035”

Fra regeringens pressemeddelelse om infrastrukturaftalen:

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er aftaleparterne blevet enige om at afsætte penge til en lang række infrastrukturprojekter og transportpolitiske tiltag herunder:

Mere end 86 mia. kroner til kollektiv trafik, heraf ca. 45 mia. i nye investeringer, der sikrer hurtigere rejser på tværs af landet, nye BRT- og letbaneløsninger og metrolignende S-togs-drift i København.

Cirka 64 mia. kroner til anlæg af fremtidens veje, der skal bidrage til at løse centrale trængselsudfordringer og binde Danmark bedre sammen.

Omtrent 11 mia. kroner til tre centrale regionale udviklingsprojekter, der skal bidrage til den lokale udvikling og trafikudviklingen i hele regionen.

3 mia. kroner til nye cykelinitiativer, der skal få flere til at vælge cyklen ved f.eks. anlæg af nye cykelstier i kommuner og langs statsveje.

Grønne tiltag, der skal sikre, at ny infrastruktur ikke sker på kompromis med klimamålsætningerne, f.eks. udrulning af klimavenlig asfalt, batteritog på statsbanerne og opsætning af ladestandere langs statsvejene.

Forslagene skal bl.a. mindske problemerne med kø, styrke den kollektive trafik og skabe forudsætningerne for en omstilling til grønne transportformer. I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Infrastrukturplan 2035 i sig selv CO2-neutral.

Læs hele aftalen her

Læs oversigten over de planlagte investeringer her