Minkskandalen: Messerschmidt kræver fyring af Barbara Bertelsen

0
4721
Minkkommissionens afleverede torsdag sin beretning om minkskandalen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har ifølge Minkkommissionens beretning begået “grove tjenesteforseelser”. Derfor skal hun fyres og have frataget sin bonus for 2020. Det mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt

Fyr hende. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har en kontant opfordring til statsminister Mette Frederiksen (S), efter at Minkkommissionen torsdag afleverede sin beretning om minkskandalen, der har kostet statskassen næsten 20 milliarder kroner og aflivet det danske minkerhverv.

Beretningen indeholder så hård kritik af statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, at det ifølge Morten Messerschmidt bør få direkte konsekvens for ”BBB”, som landets øverste embedsmand kaldes. Hun skal fyres, og hun skal have frataget sin bonus for 2020, året hvor den ulovlige beslutning blev truffet om at slå mere end 15 millioner mink ihjel, mener DF-formanden.

”Barbara Bertelsen påkalder sig en så grov kritik, at man direkte opfordrer til, at der tages retslige skridt overfor hende. I min optik bør det have i hvert fald to konsekvenser: Statsministeren afskediger sin departementschef og beder hende om at tilbagebetale den bonus på 125.000 kroner, som hun har fået udbetalt for året 2020, hvor de her helt åbenlyse og grove fejl er sket. Det skylder hun skatteyderne og det skylder hun Folketinget,” sagde Morten Messerschmidt på et pressemøde, efter at granskningsudvalget, som Messerschmidt er medlem af, torsdag fik en orientering af Minkkommissionen om beretningen.

DFs formand Morten Messerschmidt taler på det pressemøde, som Folketingets Granskningsudvalg holdt efter at have modtaget Minkkommissionens beretning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Risikerer straffesag

Kommissionens beretning bruger ord som ”grov vildledning”, ”meget kritisabelt” og ”klart ulovlig instruks”. Hele 10 embedsmænd, herunder flere departementschefer og rigspolitichef Thorkild Fogde, kritiseres. Hårdest er kritikken af Barbara Bertelsen, der har begået så store tjenesteforsømmelser, at det kan udløse en straffesag:

”Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirkning til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 (hvor beslutningen om at aflive alle mink blev meddelt befolkningen, red.) og den efterfølgende opretholdelse heraf,” skriver kommissionen.

Folketingets Granskningsudvalg holder pressemøde efter at have modtaget Minkkommissionens beretning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Om Statsministeriet i øvrigt hedder det:

”Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet 4. november 2020″.

Kritikken af statsminister Mette Frederiksen er også hård. Men kommissionen vurderer, at statsministeren ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel, da hun beordrede alle mink i Danmark aflivet:

”(Kommissionen vurderer at)… Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed,” hedder det.

Messerschmidt: Statsministeren forcerede beslutningen

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener dog, at statsministeren burde have indset, at beslutningen var ulovlig.

”Det er statsministeren selv, det fremgår meget klart, der forcerer processen unødigt. Hun presser sit k-udvalg (regeringens koordinationsudvalg, red.) til at træffe den her meget, meget alvorlige, konsekvenstunge beslutning unødigt hurtigt,” sagde Morten Messerschmidt.

“Hun presser sit k-udvalg til at træffe den her meget, meget alvorlige, konsekvenstunge beslutning unødigt hurtigt”

Morten Messerschmidt

Dansk Folkeparti vil nu have en uafhængig advokatundersøgelse af beretningen, så det kan vurderes, om der kan rejses en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen. Om der kan samles et flertal for en sådan undersøgelse, er foreløbig uvist. Ingen af regeringens støttepartier har indtil videre støttet forslaget om en advokatundersøgelse.

Beretningen fra Minkkommissionen kan læses her