Kvinde anmeldt to gange for at bære niqab – slap hun med advarsel hver gang?

0
2259
Det var en støvmaske som denne, at kvinden fik lov at tage på, efter at hun var blevet politianmeldt til et taekwondostævne i Esbjerg. Arkivfoto

To gange har DF-byrådsmedlem Michael Nedersøe anmeldt den samme kvinde for at overtræde tildækningsforbuddet. Hun slap med en advarsel første gang, men hvad der skete anden gang, vil politiet ikke oplyse

Michael Nedersøe, der er medlem af byrådet i Horsens og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, har to gange anmeldt den samme kvinde til politiet for at bære niqab og dermed overtræde tildækningsforbuddet.

Første gang slap kvinden med en advarsel, fordi hun ifølge politiet fremviste en lægeerklæring og i stedet iførte sig en støvmaske. Men hvad der skete anden gang, kan han ikke få oplyst. Michael Nedersøe har søgt aktindsigt i sagen hos Københavns Vestegn Politi, men han har fået afslag med den begrundelse er, at han ikke er part i sagen. Det afslag har Michael Nedersøe nu klaget til statsadvokaten over.

”Jeg mener selvfølgelig, at jeg som anmelder må være part i sagen. Jeg mener også, at jeg som politikker bør kunne få oplyst hvad der er skjet. For hvis kvinden to gange er sluppet for en bøde, så er det en politisk sag. For så er der et hul i lovgivningen om tildækningsforbuddet, som der skal kigges på,” siger Michael Nedersøe.

Til taekwondostævne i niqab

Han anmeldte første gang kvinden, da han så hende iført niqab til et taekwondostævne i Esbjerg i foråret. Den anmeldelse førte til, at kvinden fik lov at iføre sig en støvmaske uden videre tiltale. Derefter mødte han kvinden igen til et taekwondo-stævne i Rødovre i oktober. He bar hun igen niqab, som er den muslimske klædedragt, der dækker ansigtet på nær øjnene. Michael Nedersøe anmeldte kvinden til politiet, og han talte også med betjentene, da de ankom til stævnet. Men om de gav kvinden en bøde eller hun bare fik en advarsel, det kan han ikke få oplyst. Blot kunne han se, at kvinden senere på dagen bar samme støvmaske, som hun gjorde efter den første anmeldelse.

”Hvis hun har fået en bøde anden gang, så er det fair nok. Men hvis hun igen bare har fået en advarsel, er der et hul i lovgivningen. For det er kan ikke være meningen, at man igen og igen skal kunne slippe med en advarsel,” siger Michael Nedersøe.

Michael Nedersøe, medlem af byrådet i Horsens og folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Hvor mange gange kan man slippe med advarsel?

Ud over at søge aktindsigt i sagen, har han også stillet en række spørgsmål til Københavns Vestegns Politi om håndteringen af tildækningsforbuddet. For Michael Nedersøe vil have svar på, hvordan tildækningsforbuddet fortolkes af politiet. Han vil vide, om man flere gange kan slippe med en advarsel, og han vil vide, om politiet tjekker validiteten af en lægeerklæring som den kvinden fremviste, og som gav hende lov til at iføre sig en støvmaske.

”Jeg synes det er fint nok, at den enkelte betjent har noget elastik. Men når der er gentagelsestilfælde og det er så tydeligt, at det er en overtrædelse af et gældende forbud, så bør der ikke være nogen tvivl om, at der skal udstedes en bøde,” siger Michael Nedersøe til ditOverblik.dk.

Nedenfor kan du se de svar, som Michael Nedersøe har fået på sine spørgsmål til politiet.

Fakta: Politiets svar på spørgsmål fra Michael Nedersøe:

Spørgsmål 1: Hvor mange gange kan man give advarsler for den samme forseelse/lovbrud, uden bødeforlæg?

Svar: Udgangspunktet er ifølge forarbejderne til lovforslaget omhandlende tildækningsforbuddet, at overtrædelse i førstegangstilfælde straffes med bøde på 1.000 kr. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive givet advarsler for overtrædelser af tildækningsforbuddet.

Spørgsmål 2: Ifm. fremvisning af lægeerklæringer, undersøges det da, om denne er valid, eller om den er konstrueret for, at omgås gællende lovgivning.”

Svar: Generelt kan jeg oplyse, at lægeerklæringer udstedes af autoriserede læger, og således bygger på lægefaglige vurderinger. Politi eller anklagemyndighed validerer som udgangspunkt ikke erklæringerne, med mindre der helt konkret er mistanke om svindel eller embedsmisbrug.

Spørgsmål 3: Når politiet giver en evt. advarsel/påbud, bliver det da registreret? Mig bekendt, giver marskeringsloven mulighed for, at undlade bøde, hvis man efterkommer påbuddet. Men hvis dette ikke registreres, så kan man jo give påbud hver dag.

Svar: Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, vil der som udgangspunkt ikke blive givet advarsel for overtrædelse af tildækningsforbuddet. Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslaget om tildækningsforbuddet (LFF 2018 219), at ”Det foreslåede tildækningsforbud vil i praksis indebære, at politiet efter omstændighederne kan påbyde en person at bringe den ulovlige adfærd til ophør, det vil sige f.eks. fjerne en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet, eller at fjerne sig fra det offentlige sted, ligesom politiet vil kunne indbringe personen til en politistationen.”

Det kan til orientering oplyses, at der altid skal foretages en konkret vurdering i forhold til, hvorvidt en tildækning af ansigtet på offentligt sted – der som udgangspunkt er omfattet af forbuddet – er undtaget af forbuddet, fordi tildækningen tjener et anerkendelsesværdigt formål. I denne vurdering skal der navnlig lægges vægt på:

  • beklædningsgenstandens karakter,
  • den konkrete anvendelse af beklædningsgenstanden, samt
  • den konkrete situation, hvori beklædningsgenstanden bæres