Unge indvandrere udsættes for negativ social kontrol og religiøs mobning på ungdomsuddannelserne, viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet

”Der er piger, som opsøger os i studievejledningen, fordi de føler, de ikke kan eller må noget som helst. De føler sig kontrolleret og overvåget nærmest 24/7”.

Sådan fortæller en studievejleder i en ny undersøgelse om religiøs mobning, social kontrol overvågning blandt elever på ungdomsuddannelserne, som Rambøll Management har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen bygger på 68 interviews med ledere, undervisere, vejledere og elever på 14 ungdomsuddannelsesinstitutioner. Den viser, at især elever med indvandrerbaggrund føler sig udsat for overvågning og kontrol.

Som eksempel beskriver rapporten denne situation:

»Der er fest på et gymnasium, og en ung pige danser på dansegulvet sammen med sine veninder. Hun og veninderne har alle anden etnisk baggrund end dansk og bærer tørklæde. Pigen opdager, at en gruppe drenge – også af anden etnisk herkomst end dansk – sætter sig på en stribe foran dansegulvet for at observere, hvad der sker. Pigen bryder sig ikke om det, for hun føler sig overvåget.«

Overvågningen mærkes i religionsundervisningen, hvor de muslimske elever vogter på hinanden. Berlingske citerer en religionslærer fra et gymnasium for at fortælle:

“Jeg har oplevet, at nogle sidder og vogter over hinanden, når vi arbejder med islam. Hvad de siger, og hvad de ikke siger. Alle kender alle, og det kan lynhurtigt rygtes, hvis ens datter siger noget, som måske i tredje led kan opfattes som kritisk over for islam”.

“De har ikke en chance for at integrere sig”

Såkaldt pæne, muslimske piger holder øje med, hvad andre muslimske piger gør, og drenge overvåger pigerne. En lærer på en handelsuddannelse fortæller:

“Drengene er omkring pigerne hele tiden, også i frikvartererne. De følger dem hele tiden. Pigerne har ikke en chance for at integrere sig med de danske piger”.

En leder beskriver et fænomen blandt de unge fra indvandrermiljøer, som kaldes “at snake”. Man snaker, hvis man sladrer eller beder om hjælp fra skolen til noget. Hvis man bliver beskyldt for at snake, “er man færdig”, fortæller en pige i rapporten.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosentkrantz-Theil (S) siger i en kommentar til rapporten:

”Vi må aldrig acceptere, at unge – uanset oprindelse – forhindres i at leve et frit ungdomsliv, med hvad det indebærer af fester, forelskelser og fællesskaber, der går på tværs. Derfor blinker der nogle advarselslamper, når vi kan se, at eksempelvis religion bruges til at udøve social kontrol,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Rapporten fra Rambøll Management kan læses her: 191130-Undersoegelse-om-negativ-social-kontrol-rapport