Iben Thranholm vil omvende muslimer: ”Kristen vækkelse er Europas eneste chance”

0
8305
"Det er helt afgørende for Europas fremtid, at muslimerne får en anden gudsopfattelse," siger Iben Thranholm.

Islam vinder frem i Europa, fordi den ikke møder nogen reel religiøs konkurrence. Derfor er der brug for en kristen genvækkelse, mener teologen og forfatteren Iben Thranholm. Hun overvejer at gå ud i ghettoområder for at fortælle muslimer om kristendommen

Af Steen Trolle

Teologen og forfatteren Iben Thranholm har en plan. Den markante debattør, som havde en kort og meget omtalt karriere som kandidat for partiet Stram Kurs ved folketingsvalget i juni, er ude af politik. Hun har vendt Stram Kurs ryggen, og nu overvejer hun at gå ud i de danske ghettoområder og møde muslimer.

Ikke for at provokere med Koran-afbrændinger og fornærmelser, sådan som hendes tidligere partileder Rasmus Paludan fortsætter med at gøre under massiv politibeskyttelse. Men for at møde muslimer til en samtale om gud. For Iben Thranholm, der er katolik, mener, at der udspiller sig en kamp mellem religioner i Europa i disse år, og at det lige nu er Islam, der står stærkest i denne kamp. Derfor er der brug for en ny, kristen vækkelse – og derfor er det nødvendigt at forsøge at omvende herboende muslimer:

”Det største problem i dag er, at Islam ikke har nogen religiøs konkurrence i Europa overhovedet. For kirken er gået helt i stå. Den taler om en eller anden blodfattig dialog, hvor man sidder og klapper hinanden på skulderen og ikke tør sige, hvad der er sandt og falsk. Den slags påvirker overhovedet ikke muslimer. I stedet er det muslimerne, der påvirker kristne til at acceptere deres religion,” siger Iben Thranholm, og fortsætter:

”Det er helt afgørende for Europas fremtid, at muslimerne får en anden gudsopfattelse. For vi kan ikke påvirke dem politisk – de færreste muslimer godtager vores sekulære, ateistiske samfund. Derfor er det religionen, der kommer til at afgøre Europas fremtid. Og jeg ser kun to scenarier: Enten genopvækker vi den kristne tro og begynder at påvirke muslimerne. Eller også bliver vi selv islamiseret. Den tredje vej – det sekulære, multikulturelle samfund – er en fuldkommen illusion”.

“Enten genopvækker vi den kristne tro og begynder at påvirke muslimerne. Eller også bliver vi selv islamiseret”

Det absurde er, at kristendommen lige nu vinder frem i Mellemøsten. Muslimer konverterer i tusindtal i de arabiske lande. I eksempelvis Iran er antallet af kristne, ifølge Iben Thranholm, nu så stort, at det iranske præstestyre ser den kristne kirke som en reel trussel.

”Der er en kæmpe undergrundskirke i flere lande i Mellemøsten. Folk skifter religion, fordi de har set, hvad Islamisk Stat og fundamentalistisk islam har gjort, og de ser, hvordan de kristnes indbyrdes kærlighed er, og hvordan kristne også hjælper andre, der ikke deler deres tro. Derfor søger de mod kirken,” siger Iben Thranholm.

Vi har mistet troen på gud

Men ikke i Europa. Her vokser antallet af moskeer, mens kristne kirker lukkes. Det sker også i Danmark, hvor unge søger til moskeerne, mens kirkerne er blevet et samlingssted for ældre mennesker. 4,3 millioner danskere er ganske vist medlem af Folkekirken. Men selv om 74 procent af befolkningen på papiret tilslutter sig den kristne tro, er mange reelt blevet areligiøse. I dette ”åndelige vakuum”, som Iben Thranholm kalder det, har islam fået perfekte betingelser for at vokse:

”Folk har mistet troen på en gud. Der er ikke længere noget, der er højere end staten og det politiske. Vi har ikke nogen fælles tro på noget større – et moralsk kompas i forhold til, hvad der er rigtig og forkert, godt og ondt, sandt og falsk. Alt er blevet et spørgsmål om, hvad den enkelte synes og hvad der tjener markedet bedst. Derfor oplever mange en ekstrem tomhed, fordi de ikke har nogen tro på, at deres liv har en højere mening. Se bare den danske ungdom. Den lever i en ruskultur, hvor de bedøver sig selv hver weekend. Hvorfor har unge behov for de i et land, hvor de har alle muligheder? De føler tomhed og smerte over ikke at have noget ståsted i livet,” siger Iben Thranholm.

“Alt er blevet et spørgsmål om, hvad den enkelte synes og hvad der tjener markedet bedst. Derfor oplever mange en ekstrem tomhed”

Resultatet er en ekstrem svag kultur, mener Iben Thranholm. Under velfærdssamfundets pæne overflade er familien i opløsning, fællesskabet er væk og folk er ensomme og ulykkelige, fordi de ikke længere har nogen tro på noget større. Heroverfor står islam som en meget selvbevidst religion, der har regler for alt og en tro på livet efter døden.

”Når sådan en religion kommer ind i en kultur, der på mange måder ligger i ruiner – en religion, hvor familien stadig er en enorm stærk ting, hvor der er en klar forståelse for rigtig og forkert, og hvor der er en tro på, at vi har en større sag, at vi gør det her for Allah – så er det selvfølgelig den religion, der har førertrøjen på,” siger Iben Thranholm.

”Det er vores forhold til religion, der kommer til at afgøre Europas fremtid,” mener Iben Thranholm.

Styrk familien og kirken

Hun mener, at den vestlige samfundsmodel er blevet en kolos på lerfødder. En kolos, der vil styrte i grus, hvis ikke kristendommen og familiens position styrkes.

Men det vil være svært at skabe de nødvendinge forandringer alene med politik. Der skal mere til:

”Man kan jo ikke tvinge folk til at begynde at gå i kirke eller tage deres tro alvorlig. Man kan heller ikke tvinge folk til at blive i deres ægteskab. Men vi kunne selvfølgelig styrke familien ved at gøre det sværere at blive skilt og ved at give økonomiske fordele til familier, der får mange børn. For det er jo det store problem i Europa. Der fødes ikke børn nok. Muslimer får flere børn end os. Så er det klart, der sker en gradvis overtagelse af kultur”.

“Muslimer får flere børn end os. Så er det klart, der sker en gradvis overtagelse af kultur”

Den vigtigste opgave ligger andre steder end hos politikerne, ikke mindst hos kirken:

”Det er vores forhold til religion, der kommer til at afgøre Europas fremtid, og det kan man som politiker ikke lave regler for. Jo, nogen vil sige at vi skal gøre det sværere at være muslim, men det er jo en stakket frist, for hvis muslimerne får flere børn end kristne, bliver de en majoritet på et tidspunkt. Desværre har kirken ikke gjort det, den skulle. Den har ikke evangeliseret. Den er ikke ude og give folk noget større at tro på,” siger Iben Trhanholm.

Hun har dog et håb om en ny kristen vækkelse. Hos os selv og blandt muslimer.

”Hvis vi kan påvirke muslimer med en anden gudstro, vil mange problemer være løst. For så vil de ikke kræve, at samfundet skal indrettes på den måde, som Koranen siger. Problemet er bare, at da flertallet i vesten fuldkommen har mistet troen på gud, har de ikke nogen mulighed for at påvirke dem. For de taler ikke samme sprog. Derfor ligger der et stort ansvar på de få kristne, der er tilbage i Danmark og Europa,” siger Iben Thranholm.

Kristendommen har et godt budskab til muslimer

Hun mener, at kristendommen kan tilbyde muslimer den tilgivelse, som mange går og drømmer om:

”Det kan godt være, at der står i Koranen, at Allah er barmhjertig. Men de muslimer, jeg har snakket med, de taler om, at uanset hvor barmhjertig Allah er, så frygter de ham også. Man er bange for, at man i sidste ende ikke har gjort det godt nok og derfor ender i Helvede. I Kristendommen kan du føle dig fri. Du er Guds barn og han er din far, der elsker dig. Han er ikke en herre og du hans slave. Det er jo en kæmpe forskel”.

“Uanset hvor barmhjertig Allah siges at være, er han også frygtet af muslimer. Modsat Kristendommen, hvor du kan føle dig fri, fordi Gud er en far, der elsker dig,” siger Iben Thranholm.

Hvordan vil du gribe opgaven an – hvad vil du tale med muslimerne om?

”Jeg vil først og fremmest tale med dem om, hvem de tror gud er. Jeg vil tage fat i nogle punkter i Bibelen og Koranen, og jeg vil prøve at få dem til at læse i Bibelen. Der er masser af ting, vi kan tale om. Det handler om at udfordre deres tro. Jeg interviewede på et tidspunkt et medlem af Hizb ut-Tahrir, og jeg sagde til ham, at der er kun én sandhed, og derfor tager en af os fejl. Hvis Jesus Kristus er Guds søn, så er Muhammed ikke Guds profet, og hvis Muhammed er Guds profet, så er Jesus Kristus ikke Guds søn. Det kan det koges ned til. Så sagde han: ”Det har du fuldstændig ret i”. Han mente selvfølgelig jeg tog fejl, men han blev glad for, at jeg stillede det op på den måde. Var jeg kommet med en masse sekulær kritik af islam, ville han ikke kunne bruge det til noget”.

“Der er kun én sandhed, og derfor tager en af os fejl”

Gå ud og bland jer

Iben Thranholm håber at kunne engagere andre kristne i projektet med at evangelisere i ghettoerne – et projekt hun forestiller sig kan sættes i gang op mod jul.

Mange danskere vil mene, at religion er en privat sag og man derfor ikke skal blande sig i andres tro?

”Den forestilling skal vi ud af, for religion påvirker et samfund helt enormt, og det påvirker også nu, hvor vi ikke har nogen tro. Så mit bedste bud er: Fyld selv noget mere. Hvis alle danskere tog deres kristne tro alvorligt, ville islam være et mindre problem. Derfor skal vi ud og blande os. Vi har en kæmpe ressource i den kristne tro, hvis vi bare selv tror på den”.

Iben Thranholm arbejder lige nu på en bog om emnet. Hun tøver ikke med at tage de dystopiske briller på, hvis ikke den kristne genvækkelse lykkes:

”Historien viser, at når en religion mister sin betydning for et folk, falder strukturerne – familien osv. – fra hinanden. Og når samfundet er svækket, kommer der en anden religion. Det er det, der udspiller sig nu, fordi vi har ladet fuldstændig hånt om vores kristne tro. Derfor vil vi sikkert også se flere og flere danskere konvertere til islam. For hos islam kan de få de regler, rammer, familiefællesskab og en højere mening med livet, som blev taget fra dem af 68-generationen. Alt det kristendommen skabte tidligere – bare med et kærligt fortegn. Nu får vi i stedet religion på den hårde måde,” konstaterer Iben Thranholm.