“Hvordan kan statsministeren have en minister siddende, der med åbne øjne erkender, at han har regeret uden lovgrundlag?”

0
1718
Kristian Thulesen Dahl stiller spørgsmål om minkskandalen til statsminister Mette Frederiksen i sidste uges spørgetime i Folketinget. Foto: Martin Sylvest

DOKUMENTATION: Læs DF-formand Kristian Thulesen Dahls spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen om minkskandalen under tirsdagens spørgetime i Folketinget.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl gik hårdt til statsminister Mette Frederiksen i tirsdagens udvidede spørgetime. DF-formanden ville bl.a. have statsministeren til at fortælle, hvad hun mener om, at fødevareminister Mogens Jensen lod minkaflivningen fortsætte, selv om han vidste, der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Her kan du læse Kristian Thulesen Dahl spørgsmål og Mette Frederiksens svar under tirsdagens spørgetime:

Kristian Thulesen Dahl:

”Vi skal håndtere coronaen, det siger sig selv, og det har der været stor, stor opbakning til fra hele Folketingets side, at vi har gjort de seneste måneder. Men det bygger jo på tillid og samarbejde, den måde vi i Danmark skal håndtere sådan en epidemi på. Og Folketinget har jo givet regeringen historisk store beføjelser til at håndtere tingene. Men derfor er det jo også vigtigt for Folketinget at vide, at man holder sig indenfor de meget store beføjelser man har fået. Og når man bevæger sig udenfor de rammer, så er den helt gal.

Her taler vi om et område, som også har noget at gøre med ejendomsrettens ukrænkelighed, og det betyder, at vi er inde på nogle bestemmelser, der er grundlovsfæstede i vores land. Det er klart, at når man sender et brev ud til alle minkavlere i Danmark, hvor man 31 gange skriver ”skal”, så er man ikke i tvivl om som minkavler, at man har en pligt til at følge det, der bliver skrevet her. Og det gør man loyalt. Man går i gang med at aflive sine dyr, også avlsdyr. Så man er ved at nedlægge sit hverv.

“man sender et brev ud til alle minkavlere i Danmark, hvor man 31 gange skriver ”skal””

Kristian Thulesen Dahl i spørgetimen

Så er det jo mærkeligt, når man så kan læse fødevareministerens skriftlige svar til flere medier i søndags. Her står – citat – at ”regeringen har vurderet at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor” – skriver man – “har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud”.

Så må man jo vide, man har manglet lovgivning. Men man har ment, at det hastede så meget, at man var villig til at sætte det i værk med ”skal”-betegnelser 31 gange til minkavlerne uden at have lovgrundlaget på plads. Hvad er statsministerens kommentar til det?”.

Statsminister Mette Frederiksen besvarer Kristian Thulesen Dahls spørgsmål. Foto: Martin Sylvest

Statsminister Mette Frederiksen:

”I forhold til hvad der er kommunikeret fra fødevaremyndighederne og fra fødevareministeriet, der er det i vores øjne helt naturligt, at vi igangsætter en redegørelse, således at Folketinget og i øvrigt resten af Danmark kan få at vide, hvad der præcis er foregået.

Regeringen er ikke bekendt med, at der ikke er hjemmel, da vi træffer beslutningen i sidste uge. Havde vi været bekendt med det, så havde vi selvfølgelig sagt det fuldstændig åbnet og ærligt, og det siger sig selv, at i en global pandemi, der kan der være behov for at træffe beslutninger hurtigt. Det har været regeringens ledetråd hele vejen igennem.

Situationen kan opstå igen, og derfor vil der også kunne være en situation, hvor der ikke er hjemmel til det, der er nødvendigt, og hvor vi så alligevel vil igangsætte noget – bede om at folk gør noget på en bestemt måde – og efterfølgende får tilvejebragt den nødvendige hjemmel. Men det skal selvfølgelig siges fuldstændig klokkeklart, hvis det er det, der er tilfældet. Vi har jo haft lignende situationer, hvor det præcis er sådan, det er foregået.

Bare for at understrege igen: Der er en fejl omkring den manglende hjemmel. Det er en beklagelig fejl. Det ændrer ikke på, at vi er i en situation hvor danske mink desværre bliver nødt til at blive aflivet, fordi der er en reel og stor risiko for ikke alene danskernes sundhedstilstand og folkesundheden herhjemme, men potentielt også for folkesundheden globalt”.

“Der er en fejl omkring den manglende hjemmel. Det er en beklagelig fejl”

Statsminister Mette Frederiksen
Kristian Thulesen Dahl under tirsdagens udvidede spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Foto: Martin Sylvest

Kristian Thulesen Dahl:

”Men problemet med det jeg står og læser op, det er jo, at det er en indrømmelse. Det er jo en selverkendelse. Det er jo ikke engang et spørgsmål. Det er ikke sagt til en journalist. Det er et skriftligt svar, som fødevareministeren giver til forskellige medier i søndags for at forklare, hvad det her handler om. Og så skriver han – og det har man jo været nøjeregnende med, det ved vi jo godt, når man laver skriftlige svar i stedet for at stille op til interview, så er det fordi man skal være helt sikker på hvad man skriver – og så skriver man  – altså ”på grund af sagens hastende karakter” – ”derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning inden man meldte dette ud”.

Så har man jo været klar over, da man meldte det ud, at man ikke havde lovgivningen på plads. Hvordan kan statsministeren have en minister siddende, der med egne øjne åbent erkender, at man har regeret uden at have det lovgrundlag for at gøre noget så indgribende, som det vi taler om her. Det forstår jeg simpelthen ikke”.

“Så har man jo været klar over, da man meldte det ud, at man ikke havde lovgivningen på plads”

Kristian Thulesen Dahl
Statsminister Mette Frederiksen i spørgetimen. Foto: Martin Sylvest

Mette Frederiksen:

”Jeg er ikke bekendt med bevæggrunden for den præcise ordlyd. Det jeg kan redegøre for, det er hvad der er kendt for regeringen, da regeringen træffer beslutningen. Og det er ikke, at der ikke er lovhjemmel til at alle mink aflives i Danmark.

Jeg bliver også nødt til at appellere til, at uagtet at der er begået den fejl, at der forhåbentlig er opbakning i Folketinget til, at det er arbejde, der er nødvendigt ude på minkfarmene, fortsættes. Fordi det her er arbejde er vigtigt, og det er afgørende.

Jeg har næsten ikke fantasi til at forestille mig, at partier i Folketinget kan sidde den risikovurdering der ligger til grund for de her beslutninger fra myndighederne overhørig. Så: Der er begået en fejl, det beklager regeringen. Men jeg vil kraftigt appellere til – i folkesundhedens navn – at man kan fortætte arbejdet derude”.

“jeg vil kraftigt appellere til – i folkesundhedens navn – at man kan fortsætte arbejdet derude”

Mette Frederiksen, statsminister
Kristian Thulesen Dahl. Foto: Martin Sylvest

Kristian Thulesen Dahl:

”Ja, man kan jo blive i tvivl om, hvem regeringen egentlig er, når statsministeren bruger betegnelsen, at ’regeringen var ikke bekendt med’. Altså: Fødevareministeren var, i forhold til det jeg læser op her. Han var bekendt med, at man ikke havde lovgivningen på plads, men ’man kunne ikke afvente ny lovgivning inden man meldte ud’.

Det er om fredagen, man sender denne mail ud til alle minkavlere, hvor det er nævnt 31 gange at man skal – også når det handler minkavl udenfor zonerne, der hvor der ikke er konstateret smitte. Når man kommer ud over det, så skal minkene også slås ned. Og det står ganske klart: Aflivningen af alle mink, også avlsdyr, skal være overstået den 16. november 2020.

Det her er jo en krænkelse af den private ejendomsret, og hvis ikke man har lovhjemmel til det, så må man ikke gøre det. Og hvis man ovenikøbet ved, at man ikke har lovhjemlen til det – og det er det fødevareministeren åbent erkender – så begår man et af de helt store lovbrud i Danmark. Det må man ikke som minister, og det kan Folketinget jo ikke sidde overhøring. Folketinget bliver da nødt til – jeg må appellere til, at der er et flertal, der forstår at sætte den her regering på plads.

Nu har vi i månedsvis diskuteret den egenrådighed, som den her regeringen opererer med indenfor corona-situationen, og det her går altså for vidt. Jeg synes det er på tide, at Folketinget træder i karakter”.

“hvis man ovenikøbet ved, at man ikke har lovhjemlen til det – og det er det fødevareministeren åbent erkender – så begår man et af de helt store lovbrud i Danmark”

Kristian Thulesen Dahl
Mette Frederiksen (S) forlader spørgetimen i Folketinget. Foto: Martin Sylvest)

Mette Frederiksen:

”Jeg tror man bliver nødt til at skille tingene ad, for det siger sig selv, at i et demokrati og for enhver regering, skal landets love overholdes. Her er der sket en fejl i og med, at det nødvendige hjemmelsniveau ikke var til stede for den fuldstændig beslutning. Og det er en beklagelig fejl. Det ændrer ikke på substansen, og jeg bliver nødt til at appellere til alle Folketingets partier også forholder sig til situation vi står i nu.

Der er en reel og alvorlig risiko for folkesundheden. Det er derfor vi diskuterer mink. Det er derfor vi desværre bliver nødt til at aflive minkene. Det arbejder bliver nødt til at fortsætte, og Folketinget bliver nødt til at kunne beslutte den nødvendige kompensation til de mennesker, der er berørt”.

Læs også:

Mink-skandalen: DF kræver fødevareministerens afgang