Handicappet fik frataget hjælp ulovligt – får ingen godtgørelse fra kommunen

0
2252
Indtil hun var 18 år, havde en handicappet pige fra Lolland en kommunalt betalt ledsager med, når hun var til svømmestævne. Men den ordning blev sløjfet, da pigen i 2014 fyldte 18 år. Siden har familien kæmpet for at få omgjort kommunens afgørelse, og Ankestyrelsen har flere gange givet familie ret i, at kommunens beslutning var forkert. Modelfoto

Kommuner slipper for at betale kompensation til borgere, som ulovligt får frataget f.eks. hjemmehjælp eller handicapstøtte. Dansk Folkeparti har forgæves forsøgt at ændre reglerne men gør nu endnu et forsøg. Tænketanken og Advokatrådet vil have ændret loven

Da en handicappet pige fra Lolland, der er på et elitesvømmehold for handicappede, fyldte 18 år i 2014, fik hun frataget sin ret til at få en ledsager med, når hun tager til svømmestævne. Dét har hendes familie klaget over flere gange til Ankestyrelsen, og her har pigen fået medhold i, at hun har ret til støtten og at Lolland Kommunes beslutning var ulovlig.

Alligevel har kommunen nægtet at betale en kompensation til pigen, og nu har kommunen fået rettens ord for, at det behøver den heller ikke. Mandag faldt der nemlig dom i sagen ved retten i Nykøbing Falster. Her havde familien krævet 150.000 kroner i godtgørelse, men dommeren fastslog, at kommunen ikke kan drages økonomisk til ansvar for sin ulovlige afgørelse.

DF: Spørgsmål om ret og rimelighed

Men det er ikke rimeligt, mener Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl. I sidste uge var der førstebehandling af et forslag fra Dansk Folkeparti om økonomisk kompensation ved medhold i klagesager, og sagen fra Nykøbing Falster understreger, at der brug for at ændre på reglerne, mener DF-ordføreren.

”Det er et spørgsmål om ret og rimelighed. Når man bliver fejlbehandlet i det sociale system og får frataget en ydelse, som giver kommunen en besparelse, så må det være rimeligt, at man får en kompensation,” siger Karina Adsbøl.

Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Tænketanken Justitia er enig. Birgitte Arent Eriksson, vicedirektør i Justitia, siger om dommen i svømmepigesagen til Justitias hjemmeside:

”Sagen viser, at der er frit lejde fra kommunen til at se bort fra Ankestyrelsens afgørelser. Det er helt urimeligt og giver dårlig retssikkerhed for borgerne i landet – og det gælder jo ikke bare socialpædagogisk støtte. Sagen kunne have handlet om hjemmehjælp, som bliver frataget en borger, hvorefter borgeren klager til Ankestyrelsen og får medhold. Kommunen vil bare ikke efterleve afgørelsen, og derfor står borgeren tilbage uden hjemmehjælp, som borgeren har ret til. Man kan spørge om det er godt nok. Vores svar er klart nej”.

Vil rejse sagen i udvalg

Dansk Folkepartis forslag kunne ikke samle opbakning i Folketinget. Kun Enhedslisten og Alternativet bakkede op, mens Socialdemokratiet og regeringspartierne var imod. Liberal Alliance har dog tidligere været tilhænger, og SF er heller ikke helt afvisende.

Derfor øjner Karina Adsbøl en mulighed for at gøre noget alligevel. Hun har nu sendt et udkast til en såkaldt beretning til Folketingets social- indenrigs- og børneudvalg, som hun håber at få opbakning til. Beretningen, som vil kunne pålægge ministeren at tage et initiativ, har i sit udkast denne ordlyd:

”Udvalget finder det rimeligt, at der udbetales kompensation til borgere i tilfælde, hvor Ankestyrelsen giver borgeren medhold i, at kommunen har truffet en forkert afgørelse, og borgerne i den forbindelse har lidt et økonomisk tab. Udvalget pålægger derfor regeringen at finde en løsning på dette”.

Under debatten i Folketinget afviste socialminister Mai Mercado (K) at ændre loven med den begrundelse, at en kompensationsordning vil være tung at administrere, og at den ikke vil styrke borgernes retssikkerhed. I stedet mener regeringen, at problemet skal løses ved at styrke kommunernes sagsbehandling og ved at forkorte sagsbehandlingstiderne i Ankestyrelsen.

Advokatrådet: Lovgivningen er ikke god nok

Tænketanken Justitia og Advokatrådet ser dog anderledes på sagen end regeringen. Herfra er der opbakning til Dansk Folkepartis ønske om at ændre loven. Karen Wung-Sung fra Advokatrådet siger til Justitias hjemmeside om svømmepigesagen:

”Det her viser helt tydeligt, at lovgivningen ikke er god nok. Det skal der ændres på nu. Politikerne på Christiansborg har allerede gjort et forsøg på at ændre retsstillingen. Men det er ikke lykkedes at samle et flertal endnu. Derfor vil Advokatsamfundet og Justitia nu lave et udkast til, hvordan en ordning kan strikkes sammen og skabe en ændring af loven,” siger Karen Wung-Sung.

”Det her viser helt tydeligt, at lovgivningen ikke er god nok. Det skal der ændres på nu”

Karen Wung-Sung, Advokatrådet, til Justitias hjemmeside