Forfatter: Justitsministeriet frikender Inger Støjberg

0
5209
Venstres Inger Støjberg taler med pressen efter søndagens ekstraordinære landsmøde i Roskilde, hvor Støjberg stoppede som næstformand. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ny bog frikender Inger Støjberg for at have givet en ulovlig instruks i barnebrudssagen. Et notat fra Justitsministeriet bekræfter i følge forfatteren, at en pressemeddelelse ikke kan være en ordre

“Snorksover Folketingets flertal?”.

Sådan lyder overskriften i en annonce i Berlingske, som på dagen, hvor Folketinget stemmer om rigsretstiltalen mod Inger Støjberg, retter en sidste appel til Folketinget.

Det er forlæggeren Peter la Cour, der står bag annoncen. Han er aktuel med bogen ”Processen mod Inger Støjberg”, der stempler rigsretten som en politisk heksejagt mod Inger Støjberg. Peter la Cour mener, at Folketinget har overset en afgørende detalje i rigsretsanklagen.

Inger Støjberg anklages for at have givet en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar, hvor den ene part var mindreårig. Instruksen var den pressemeddelelse, som udlændinge- og integrationsministeriet udsendte den 10. februar 2016. Her stod der, at ingen mindreårige under 18 år ville blive indkvarteret på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever.

Inger Støjberg har siden afvist, at pressemeddelelsen var en instruks, og hun har i Instrukskommissionen, der granskede sagen sidste år, henvist til et notat fra et møde i ministeriet den 9. februar 2016. Her står der, at der kan ske individuel vurdering af de enkelte asylpar.

Annoncen i dagens Berlingske.

Justitsministeriet: Pressemøder og politiske udmeldinger er ikke instrukser

Peter la Cour, som har gennemgået alle samråd i barnebrudssagen og læst Instrukskommissionens delberetning og diverse pressereferater fra møderne i kommissionen, er enig med Inger Støjberg. Han mener ikke, at hun har givet en ulovlig instruks ved at udsende en pressemeddelelse. Og han mener, at Justitsministeriet nu har givet Inger Støjberg ret.

I november udarbejdede Justitsministeriets jurister nemlig et notat om regeringens beslutning om aflivning af mink. Det skete efter gentagne beskyldninger om, at det var en ulovlig ordre, da regeringen på et pressemøde 4. november meddelte, at alle mink skulle slås ihjel. På det tidspunkt var der ikke lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, og derfor har oppositionen kaldt beslutningen ulovlig og direkte grundlovsstridig. Men justitsminister Nick Hækkerup (S) satte sit ministerium til at udarbejde et notat, og det konkluderer, at udtalelser på et pressemøder ikke kan betragtes som ordrer.

”Udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt udgør hverken administrative retsforskrifter eller konkrete forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter for borgerne. Udtalelser på pressemøder har ikke et retligt indhold over for borgerne, ligesom der heller ikke knytter sig retsvirkninger for borgerne til fremsættelsen heraf. Sådanne udtalelser er således efter deres karakter ikke omfattet af legalitetsprincippets krav om hjemmel,” står der i notatet, der kan læses her.

Justitsminister Nick Hækkerup fulgte selv op med denne udtalelse:

”Politisk er vi også i denne sag nødt til at kunne have en diskussion på de rigtige præmisser. Der er rigtig mange ting i det her forløb, der er gået galt, og som regeringen og myndighederne fuldt fortjent bliver kritiseret for. Det beklager og undskylder regeringen dybt – ikke mindst over for minkavlerne, som står i en meget vanskelig situation. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at regeringen på pressemøderne den 4. og 5. november 2020 har givet en ulovlig ordre,” sagde han i en pressemeddelelse, der blev udsendt 19. november.

”Har ingen retlig virkning”

Peter la Cour mener, at Justitsministeriets notat er et klokkeklart medhold til Inger Støjberg.

I dagens annonce i Berlingske udlægger han juristernes ord sådan her:

”Med andre ord: Inger Støjbergs pressemeddelelse var ikke en forvaltningsakt med nogen som helst retslig virkning og dermed ikke en instruks til embedsværket om en bestemt administration – og slet ikke en ulovlig instruks”.

Men, skriver han, ”det har de to advokater og Folketingets flertal bare lige så nydeligt overset”.

Folketinget stemmer om rigsretstiltalen tirsdag kl. 13.00.