Folketingets formand: Stærkt kritisabelt at DF måtte vente fire måneder på samråd

0
1208
Udenrigsminister Jeppe Kofod indleder samrådet, som blev holdt den 22. december 2021 - fire måneder efter, at Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard havde indkaldt til det. Fra Folketings-TV

Folketingets præsidium giver Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup ret i klage over, at samråd om evakueringen fra Afghanistan først kunne holdes fire måneder efter indkaldelsen. Ministre skal give samråd topprioritet, og de skal holdes indenfor fire uger, lyder det fra Folketingets formand

Folketingets Præsidium kalder det stærkt kritisabelt, at Dansk Folkeparti måtte vente i hele fire måneder, før to ministre mødte frem i et samråd for at svare på spørgsmål om evakueringen af 84 personer fra Afghanistan i august 2021.

Ifølge præsidiets vejledning må der som udgangspunkt højest gå fire uger fra en minister kaldes i samråd, og til samrådet bliver holdt.

Men DFs gruppeformand Peter Skaarup og DFs udlændingeordfører Pia Kjærsgaard måtte vente fra den 23. august og helt frem til den 22. december, før samrådet kunne holdes med justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod. Her skulle de to ministre blandt andet svare på, om nogle af de 84 evakuerede personer, hvoraf de fleste var afghanere, kunne udgøre en sikkerhedstrussel for Danmark.

Forsvarsministeriet sendte samrådsspørgsmålene videre, så det endte med at være udenrigsminister Jeppe Kofod og justitsminister Nick Hækkerup, der deltog i samrådet. Fra Folketings-TV

Sendt rundt mellem ministerier

At der gik så lang tid skyldtes, at regeringen først skulle finde ud af, hvilke ministre, der skulle stille op til samrådet.

Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard havde i første omgang indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen via Folketingets forsvarsudvalg. Men Forsvarsministeriet sendte samrådsspørgsmålene videre til Justitsministeriet og Udenrigsministeriet, og først efter seks uger nåede ministerierne frem til, at det var justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod, der skulle møde op.

Udenrigsministeren havde imidlertid først plads i kalenderen den 3. december, men den dag kunne Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard ikke.

Derfor endte samrådet først med at blive holdt den 22. december – præcis fire måneder efter, at de to DF’ere havde indkaldt forsvarsministeren.

Peter Skaarup klagede til Folketingets Præsidium over, at der skulle gå fire måneder, før samrådet om evakueringen fra Afghanistan kunne holdes.

Underminerer kontrol med regeringen

Peter Skaarup mener, at det underminerer Folketingets mulighed for at kontrollere regeringen, når der går så lang tid. Han klagede derfor til Folketingets præsidium, og herfra har man nu sendt et svar, der giver Skaarup ret i, at fire måneder er alt for lang tid.

I svaret, som blev sendt i sidste uge, skriver Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S):

”Præsidiet finder det meget kritisabelt, at det tog mere end 6 uger at afklare, hvilke ministre der skulle besvare samrådsspørgsmålet. Præsidiet noterer sig i den forbindelse, at justitsministeren og udenrigsministeren har anført, at dette spørgsmål skulle være afklaret umiddelbart efter modtagelsen af spørgsmålet, og at ministrene har taget dette til efterretning”.

Formanden understreger, at fristen på fire uger også gælder, selv om der indkaldes andre ministre end ’ressortministeren’. Han understreger dog, at det kan være en udfordring at finde et fælles mødetidspunkt, når flere ministre indkaldes. Men:

”(…) Præsidiet opfordrer til, at ministre udviser den størst mulige imødekommen i forhold til at prioritere arbejdet i Folketinget over øvrige forpligtelser i ministrenes kalendere. Efter Præsidiets opfattelse er det særdeles væsentligt, at samråd afholdes inden de mister deres aktualitet og dermed relevans. Præsidiet finder derfor det samlede forløb kritisabelt,” skriver Henrik Dam Kristensen.

“Præsidiet finder derfor det samlede forløb kritisabelt”

Samrådet kan ses her. Udenrigsminister Jeppe Kofod indleder i øvrigt samrådet med at beklage, at er gået så lang tid.

Nedenfor kan du se de spørgsmål, som Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard ville have svar på i samrådet.

FAKTA: HER ER SPØRGSMÅLENE, SOM DF MÅTTE VENTE FIRE MÅNEDER PÅ AT FÅ SVAR PÅ

Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) indkaldte den 23. august 2021 forsvarsminister Trine Bramsen i et samråd med følgende spørgsmål. Samrådet blev først holdt den 22. december – med to andre ministre: 

I forbindelse med evalueringen fra Afghanistan bedes ministeren svare på følgende:

– Kan ministeren garantere, at der ikke er nogen af de 84 primært afghanere, som blev
evakueret til Danmark den 19. august, som udgør en sikkerhedstrussel mod Danmark
og danske interesser?

– Hvad kan ministeren oplyse om den sikkerhedsmæssige screening, der er foretaget
af de 84 primært afghanere, som er blevet evakueret fra Afghanistan og landede i
Danmark den 19. august?

– Hvad kan ministeren oplyse om omfanget af og indholdet af den sikkerhedsmæssige
screening af de afghanere, som påtænkes evakueret fremadrettet fra Afghanistan?