Flere sosu’er ja tak

0
872
Kim Malmberg Hansen, kandidat til regionsvalget 2021.

Af Kim Malmberg Hansen, DF-kandidat til regionsvalget 2021

Der bliver flere ældre i disse år, og udviklingen har været i gang længe.

Gennemsnitligt vil der komme 17.000 flere 80+-årige om året i hele perioden frem mod 2030.

En del af denne stigning skyldes, at danskerne er blevet ældre og derfor har større behandlingsbehov. Men det er ikke hele forklaringen.

Nye behandlingsmuligheder og stigende forventninger betyder også, at flere behandles på landets sygehuse.

Vores ældre kræver pleje og behandling, både på vores sygehuse og i ældreplejen.
Det stiller et kæmpe krav til at der er nok varme hænder til at passe vores ældre på sygehusenes og i primær sektoren.

Ældre mennesker med komplekse forløb, kræver god og faglig pleje.

Derfor glæder det mig at en ny lærepladsaftale skal styrke social- og sundhedsuddannelserne, og understøtte at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem.

Gode forhold i plejesektoren er en krumtap i vores velfærdssamfund. Når der kommer flere ældre, skal der også være flere til at tage hånd om dem.

Jeg ved FOA har kæmpet hårdt for en ny praktikpladsaftale, og som FOA medlem er jeg meget glad for at det er lykkes.

Aftalen dækker en 5-årig periode fra 2022 til og med 2026.