Finanslov udvider ledsageordning: Ældre blinde kan fremover få hjælp

0
3774
Med den nye finanslovsaftale bliver det muligt for svagtseende og blinde, der er fyldt 67 år, at få tildelt en ledsager.

Finanslovsaftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti sætter 20 millioner kroner årligt af til forsøg med landsdækkende ledsageordning. Fremover kan blinde og svagtseende, der er fyldt 67 år, få del i ordningen 

Hvis du er fyldt 67 år og mister synet, så er der ingen hjælp at hente hos kommunen, hvis du har brug for en ledsager, når du skal ud og handle.

Men det bliver der ændret på nu. I Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der afsat 20 millioner kroner årligt de næste fire år til et forsøg med en landsdækkende ledsageordning for ældre.

”Det har været stort ønske i mange år, så det er rigtigt godt,” lyder det fra en glad handicapordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl.

”Jeg så selvfølgelig helst, at det var blevet en fast ordning. Men nu starter det som en forsøgsordning, og så kan det forhåbentlig blive implementeret som en fast del af serviceloven på sigt,” siger Karina Adsbøl.

Går ud over livskvaliteten

I dag kan man kun få del i ledsageordningen, hvis man er under 67 år og ikke kan færdes alene ”på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder synshandicap,” som det hedder. Man bevarer hjælpen, som er på op til 15 timer om måneden, når man fylder 67 år. Men hvis behovet først opstår senere – f.eks. på grund af sygdom eller når en ægtefælle, der har hjulpet, dør – så har ordningen hidtil været lukket land.

”Det er urimeligt, at der har været denne aldersgrænse på 67 år, for det kan virkelig gå ud over livskvaliteten og isolere folk i hjemmet, hvis de ikke har mulighed for at komme rundt,” siger Karina Adsbøl.

Hos Dansk Blindesamfund har det været et stort ønske længe. Foreningen rejste forslaget i forbindelse med sidste års finanslovsforhandlinger.

”Det er en enorm barriere for vores medlemmers muligheder for aktiv samfundsdeltagelse. Konsekvensen er, at mange, særligt ældre nyblinde, isolerer sig i hjemmet og ofte føler sig ensomme i deres ufrivillige husarrest,” skriver Dansk Blindesamfund på sin hjemmeside.

Og der er mange, der først bliver blinde sent i livet. I Dansk Blindesamfund var 70 procent af foreningens nye medlemmer i 2017 fyldt 67 år på indmeldelsesdagen. Det skyldes bl.a. øjensygdommen AMD, som kan resultere i blindhed. Den rammer hver 4. dansker over 70 år.