Fællesråd roser stort DF-udspil om landdistrikter

0
2138
Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, roser DFs udspil til en nærhedsreform. Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Stort udspil fra DF om en nærhedsreform får opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd. ”Der er flere konkrete forslag, som vil komme landdistrikterne til gavn,” siger fællesrådets formand Steffen Damsgaard

”Bliver ambitionerne til virkelighed, er der god grund til at glæde sig i landdistrikterne”.

Sådan lyder kommentaren fra Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, til et stort landdistriktsudspil, som Dansk Folkeparti netop har præsenteret.

”Det er meget positivt, at Dansk Folkeparti fremlægger et decideret landdistriktsudspil, der rummer mange ambitiøse forslag til, hvordan vi sikrer liv, udvikling og arbejdspladser,” siger Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Uddannelsesmuligheder = bosætning

Udspillet rummer bl.a. forslag om udflytning af flere uddannelsesinstitutioner og statslige arbejdspladser fra storbyerne, forhøjet kørselsfradrag for borgere i landdistrikter, bedre adgang til finansiering for dagligvarebutikker i yderområder og udvidelse af landdistriktspuljen.

Ikke mindst en udflytning af uddannelsestilbud vil få stor betydning, mener Steffen Damsgaard.

”Vi ved, at uddannelsesmuligheder har stor betydning for bl.a. bosætning og dermed også vækst og udvikling i et givent område. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at skabe de bedste betingelser for at tage en uddannelse i alle dele af landet,” siger Landdistrikternes formand.

DFs nye udspil. Du kan læse hele udspillet her

Også forslaget om, at nyuddannede kan få eftergivet 50 pct. af deres studiegæld, hvis de bosætter sig og tager arbejde i et landdistrikt rummer, ifølge Steffen Damsgaard, et stort potentiale, da det vil gøre det mere attraktivt for unge nyuddannede at bosætte sig og arbejde uden for de store byer.

Undersøgelse: Uddannelsesmuligheder er blevet dårligere

Forslagene fra Dansk Folkeparti følger i hælene på en dugfrisk opinionsundersøgelse om forskellene mellem land og by, som Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Landbrug & Fødevarer har fået foretaget af Epinion. Undersøgelsen stiller bl.a. skarpt på forskelle i uddannelses- og jobmuligheder.

”Resultaterne har vist os, at der bestemt er plads til forbedringer. F.eks. mener 19 pct. af borgerne i land- og yderkommuner, at uddannelsesmulighederne er blevet dårligere de sidste 10 år. Til sammenligning er det kun 6 pct. af borgerne i storbyerne, der mener det,” siger Steffen Damsgaard.

“DF har lyttet til Landdistrikternes Fællesråd”

Han glæder sig også over, at Dansk Folkeparti vil forbedre betingelserne for erhvervsdrivende i landdistrikterne. Det skal bl.a. ske ved at genoprette landdistriktsvækstpilotordningen, udvide vækstlånsordningen i Vækstfonden samt forbedre adgangen til finansiering for dagligvarebutikker i yderområder.

”Det glæder mig, at Dansk Folkeparti har lyttet til Landdistrikternes Fællesråd. Vi har gennem mange år haft et godt og tæt samarbejde. Det er afgørende, at det politiske system får øjnene op for de økonomiske skævheder, som finanskrisen har medført sig, og som igen kan blive aktuelt med den nuværende coronakrise. Derfor har vi brug for kloge initiativer, der sikrer et Danmark i fælles balance og udvikling til gavn for hele landet,” siger Steffen Damsgaard.

I Dansk Folkepartis landdistriktsudspil bliver der desuden lagt op til en udvidelse af landdistriktspuljen, hvoraf særligt forslagene om at forbedre bredbåndpuljen til landdistrikter og småøer samt pulje til renovering af småveje vækker stor begejstring hos Landdistrikternes Fællesråd.

Hele DFs landdistriktsudspil kan læses her