Efter dødsbrande: Nu styrkes brandsikkerheden på plejehjem

0
2988
27 ud af 264 dødsofre for ildebrande i årene 2014 til 2017 var beboere på plejehjem. Arkivfoto

Flere brandtilsyn og skærpede regler for dispensationer. Folketinget strammer brandsikkerheden på plejehjem efter flere dødsbrande. Dansk Folkeparti tog onsdag initiativ til haste-debat i Folketinget om brandsikkerheden, og der er nu bred opbakning til en stribe initiativer, der skal styrke sikkerheden

27 ud af 264 dødsofre for ildebrande i årene 2014 til 2017 har været beboere på plejehjem. Sidste år omkom tre kvindelige beboere i en dødsbrand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro, og siden har en undersøgelse afsløret katastrofale mangler i brandsikkerhed på mange plejehjem.

Men nu gøres der noget ved brandsikkerheden på plejehjemmene. Onsdag var Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen initiativtager til en hastedebat i Folketinget. Her bakkede et stort flertal op om en vedtagelse, der bl.a. skærper reglerne om dispensationer og udvider antallet af lovpligtige brandsyn. En certificeringsordning for byggesagkyndige, der arbejder med brandforhold, skal også opgraderes.

Sager skal følges til dørs

”Vi har fået skærpet kravene til hvad der kan søges dispensationer til og fremover skal dispensationer være tidsbegrænset. Vi har også fået styrket de årlige brandsyn. Ministeren lovede desuden at følge alle sagerne helt til dørs, så der skal være et ekstra tilsyn, når kommunerne har udbedret forholdene,” fortæller Susanne Eilersen.

Opstramningerne gælder i første omgang nybyggeri.

”Men ministeren har lovet, at han vil undersøge om brandkravene med eksterne vurderinger også skal gælde ombygninger og ikke bare nybygninger,” siger Susanne Eilersen.

Susanne Eilersen, kommunalordfører for Dansk Folkeparti.

75 procent plejehjem uden sprinkleranlæg

Undersøgelsen af brandsikkerheden på plejehjem er lavet af kommunerne, som har indrapporteret en status til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den undersøgelse har vist, at på 75 procent af 106 plejehjem var der ikke sprinkleranlæg, som loven kræver.

Nu har transport- Bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) givet kommunerne en frist til midten af april. Her skal de fortælle, hvordan og hvornår de vil rette op på fejl i brandsikkerheden. Desuden kan de altså imødese et opfølgende tilsyn, når forbedringerne er udført.

”Nu vil det være svært for kommunerne at krybe uden om. Når de ved, at de skal sende dokumentation til ministeriet, efter at de har udført forbedringerne, bliver de nødt til at gøre noget. Det manglede da også bare,” siger Susanne Eilersen.

FAKTA: VEDTAGELSESTEKST OM BRANDSIKKERHED PÅ PLEJEHJEM

Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og de tre regeringspartier vedtog onsdag denne tekst ved hasteforespørgselsdebatten i Folketinget:

“Folketinget tager brandsikkerhedsproblemerne i plejeboliger meget alvorligt, og regeringen forpligtes til at iværksætte tiltag til styrkelse af sikringen mod brand. Dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav skal tidsbegræn-ses og det lovpligtige brandsyn i plejeboliger udvides. Med iværksættelsen af certificeringsordningen sikres det, at teknisk byggesagsbehandling vedrøren-de brandforhold fremover varetages af godkendte virksomheder.”