DITOVERBLIK-ANALYSEN: Når EU jager modstandere…

0
2837
EU’s antisvindel-kontor Olaf meddelte i sidste uge, at sagen om Meld og Feld nu overdrages til de danske myndigheder. Morten Messerschmidt, der i en periode var formand for Meld og Feld, blev først orienteret 30-40 minutter efter, at Olaf havde orienteret den danske presse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

EU’s svindeljæger-enhed Olaf er en tvivlsom biks, det optager bare ikke medierne

En analyse fra DitOverblik

Bogstaveligt talt midt i den regnfulde danske efterårsferie meddelte EU’s antisvindel-kontor Olaf den danske presse, at man var nået frem til en afgørelse i den langstrakte sag om det europæiske parti Meld, den tilhørende fond Feld og det danske medlemsparti Dansk Folkepartis eventuelle misbrug af EU-midler.

Eller det vil sige; en slags afgørelse. Olaf kunne nemlig efter knap fire års granskning ikke komme med en afgørende konklusion. Olaf mener dog, at der i Italien, Grækenland og i Danmark igennem det europæiske parti Meld er brugt EU-midler uhensigtsmæssigt eller ulovligt. Man gransker stadig et par andre lande.

Fordi man har disse mistanker, overdrager Olaf nu det videre arbejde til den relevante danske myndighed, i dette tilfælde Bagmandspolitiet, SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

Nu skal SØIK, bagmandspolitiet, så bruge tid på at finde ud af, om Morten Messerschmidt eller andre på nogen måde har brudt danske love, da man brugte støttekroner fra EU til forskellige politiske projekter i Danmark.

Sønderlemmende kritik af Olaf

At Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl og MF Morten Messerschmidt har reageret med lettelse på dén udvikling, er let at forstå.

For nu er det en dansk politi-myndighed, der skal undersøge sagen og forholde sig til dansk lov og ret.

Ikke en EU-enhed, Olaf, der er af så tvivlsom beskaffenhed, at selv EU’s egne revisorer så sent som i januar i år i en sønderlemmende kritisk rapport om netop Olaf rejste tvivl om, hvorvidt Olafs ansvar og opgaver mon ikke skulle ændres.

EU-revisionens rapport redegjorde for, at færre end halvdelen af Olafs mange sager førte til noget i sidste ende.

Og af rapporten fremgår det endog, at filmen især knækker med de sager, Olaf overdrager til nationale myndigheder. Det var præcis dét, der skete onsdag i efterårsferien; Olaf overbragte en sag til en national myndighed, her det danske bagmandspoliti.

EU’s egne revisorer har altså ikke synderlig tillid til Olafs dygtighed. Denne vurdering har været kendt i 10 måneder og været fordelt til dansk presse. Den har næsten ingen omtale fået. Alligevel giver de samme danske medier i efterårsferien god plads til f.eks. Margrethe Auken fra SF, der aldrig har kunnet skjule sin afsky for DF’s EU-politik i almindelighed og for Morten Messerschmidt i særdeleshed.

Auken kvidrer lystigt, at ”reglerne er nemme at følge” og at ”Olaf er dygtige”. Javel så. De journalistiske mikrofonholdere glemte, som Auken selv, at fortælle danskerne, at samme Auken misbrugte midler til valgplakater. Og desuden tre millioner øremærkede EU-penge til valgannoncer – penge, hun måtte betale tilbage…

Hvis reglerne er så nemme at håndtere, hvad skete der så der, kan man vel spørge?

De journalistiske mikrofonholdere glemte, som Auken selv, at fortælle danskerne, at samme Auken misbrugte midler til valgplakater

“En meget seriøs organisation…”

Den allestedsnærværende såkaldte EU-ekspert, Vouter Wolf fra Belgien, der sjældent går af vejen for bombastiske udtalelser om EU-modstandere eller –skeptikere – og som også i foråret mente om fhv. MEP for Dansk Folkeparti, Anders Vistisens bog om danske journalisters (mangelfulde og tendentiøse) dækning af EU, at ”den ville Europa-Parlamentet nok undersøge” – fik også god plads i et par førende danske morgenaviser. Her blev han velvilligt refereret for at sige, at Olaf er knalddygtige og er en ”meget seriøs organisation, der arbejder grundigt”.

Ja goddaw! Det må hr Wolf jo gerne mene. Det står så blot i skærende kontrast til førnævnte EU-revisions vurdering af Olaf som en ubehjælpsom EU-biks, som EU selv af EU’s egne revisorer opfordres til ”at genoverveje” hvilke opgaver og ansvar man kan give.

Det er bare pinligt, at Wolf siger sådan, når han nu er sådan en fint uddannet forsker og har mastergrader i bl.a. europæisk politik.

Men det er endnu mere pinligt, at danske medier bare holder mikrofonen frem og lader ham plapre, når de kender til den tvivl, EU-systemet selv har rejst om den ”seriøse” og ”grundige” Olaf…

Men det er endnu mere pinligt, at danske medier bare holder mikrofonen frem og lader ham plapre…

Chikane fra EU-institutioner

Der ér faktisk ikke noget at sige til, at DF og Morten Messerschmidt føler sig forfulgt. Som en sjov mand sagde: ”Selv om man har paranoia (forfølgelsesvanvid, red.), kan der jo faktisk godt være nogen efter en”.

Både Morten Messerschmidt og hans efterfølger som dansk gruppeformand for DF i Europa-Parlamentet, Anders Vistisen, har oplevet chikane fra institutioner i Europa-Parlamentet.

Bl.a. blev Vistisen udsat for, at journalisterne udenfor et mødelokale, hvor han og en kollega holdt et lukket møde med et EU-kontor om hele Meld- og Feld-bilagssagen, vidste, hvad Anders Vistisen havde sagt og ikke sagt på mødet, og hvad en EU-funktionærs vurdering af det var – inden han kom ud af mødelokalet…

Det er helt i tråd med, at det var danske journalister, der onsdag i efterårsferien kunne fortælle Dansk Folkeparti, at Olaf nu var nået frem til en slags afgørelse.

Olaf selv havde ikke ulejliget sig.

Olaf havde travlt med at udfærdige en klausuleret pressemeddelelse og invitere pressen til baggrundsbriefing. Først 30-40 minutter senere får Morten Messerschmidt den samme korte, ufuldstændige afgørelse på mail fra Olaf, som journalisterne allerede har fået.

Betændt system

Det er SÅ betændt, at det er en selvstændig og stor pinlighed, at dansk presse ikke for længst er gået seriøst i gang med at kigge hele butikken efter i sømmene!

Selv EU’s egen revision er mere kritisk end danske journalister. Og det siger da immervæk noget.

Selv EU’s egen revision er mere kritisk end danske journalister

Uanset udfaldet af SØIKs undersøgelse af Morten Messerschmidt – som selvsagt skal dækkes af danske medier! – er der rigeligt for danske journalister at se på ”nede i EU”, hvis de gider.

Da Pia Kjærsgaard med vanlig sans for farverigt ordvalg i efteråret 2016 kaldte EU for ”en rotterede” blev det en selvstændig, større historie herhjemme.

Men hvad nu hvis det faktisk ér en rotterede?

Skulle nogen så ikke komme i gang med at tjekke det?

Begynd eventuelt, for letheds skyld, med Olaf. Der ligger allerede en diger rapport om deres magesløse dygtighed.