DF vil skærpe krav til børneattester – det vil udelukke flygtninge fra arbejde med børn

0
2429
Pernille Bendixen, fungerende kulturordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkeparti har rejst et forslag i Folketinget om skærpe kravene til børneattester. Forslaget skal forhindre, at udlændinge med en ukendt fortid får mulighed for at arbejde med børn under 15 år

Hvis du vil arbejde med børn, skal du kunne fremvise en børneattest, der dækker de seneste 10 år og som kan dokumentere, at du ikke har været dømt for seksualforbrydelser mod børn. Og hvis du endnu ikke er fyldt 25 år og dermed ikke kan få en 10-årig børneattest, fordi den kun går tilbage til dit 15. år, skal du som minimum have boet i Danmark i 10 år.

Sådan lyder indholdet af et forslag, som Dansk Folkeparti nu rejser i Folketinget. Forslaget, som er en stramning af de nuværende regler om børneattester, vil udelukke flygtninge, der er kommet til Danmark indenfor de sidste 10 år, fra at arbejde med børn. Men det er også hensigten, forklarer Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Pernille Bendixen.

”Vi har siden 2015 set, at kommuner har sendt migranter i arbejde i daginstitutioner, fordi det var et nemt sted at prøve at integrere folk. Det har man gjort, uden at man har kendt noget til deres baggrund. Det vil vi undgå. Vi ønsker ikke, at vores dagtilbud skal være integrations-eksperimenter,” siger Pernille Bendixen.

”Vi ønsker at skærpe sikkerheden om vores børn på alle tænkelige måder. En børneattest gør det ikke alene, men denne stramning vil være et vigtigt skridt, fordi vi undgår, at man ansætter folk, som ikke kan fremvise en børneattest. Det handler helt grundlæggende om, at forældre skal føle sig trygge og sikre ved de ansatte og frivillige medarbejdere, som passer deres børn,” fortsætter hun.

“Det handler helt grundlæggende om, at forældre skal føle sig trygge og sikre ved de ansatte og frivillige medarbejdere, som passer deres børn”

Pernille Bendixen, børne- og familieordfører (DF)

Forslag tidligere fremsat

Dansk Folkeparti har tidligere fremsat et lignende forslag, men havde i sit første forslag gjort 10 års-grænsen til et generelt krav. Dermed var alle under 25 år udelukket, og det var ikke hensigten, understreger Pernille Bendixen. Derfor er forslaget nu ændret til, at personer under 25 år skal have opholdt sig i Danmark i mindst 10 år. Det fremgår også af det nye forslag, at personer, som kommer fra eksempelvis de nordiske lande, hvor der laves tilsvarende børneattester, er undtaget fra 10 års-kravet.

”Jeg håber, at vi med ændringerne i det nye forslag kan samle et flertal i Folketinget,” siger Pernille Bendixen.

Kommunernes Landsforening (KL) har tidligere påpeget problemet med værdiløse børneattester for flygtninge.

”Problemet er, at en flygtnings børneattest er tomme oplysninger. Flygtningens liv inden ankomsten hertil er helt ubeskrevet,” udtalte Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for Løn- og Personaleudvalget i KL, til Berlingske.

FAKTA OM BØRNEATTESTER – NUVÆRENDE REGLER

  • Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester hos politiet på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå kontakt med børn og unge under 15 år. Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan man ikke bestille en attest på sig selv. Den, der bestiller en attest hos politiet, er ansvarlig for, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.
  • Børneattesten indeholder kun oplysninger om domme, bøder m.v. for overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år, herunder incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år, blufærdighedskrænkelser af et barn under 15 år og udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest, ved at oplysningerne på en børneattest ofte fremgår i længere tid. Hvor længe oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor. Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst 10 år regnet fra f.eks. dommen, løsladelsen eller bødens betaling.

Kilde: Fra Dansk Folkepartis forslag til folketingsbeslutning om børneattester. Se forslaget her.