DF vil have undersøgelse, der skal sikre fair samtykkelov

0
738
Mette Thiesen (DF) på Folketingets talerstol under 1. behandling af B 160: Om en ny undersøgelse af falske anmeldelser og anklager i voldtægtssager.

Efter flere falske voldtægtsanklager rettet mod unge mænd, vil Dansk Folkeparti nu have undersøgt, om samtykkeloven både sikrer retfærdighed og retssikkerhed. Partiet ønsker klare retningslinjer for hvornår man kan dømmes

Det er sket flere gange de sidste par år, at unge mænd bliver falsk anklaget for voldtægt. Det kan være til fester hvor det er gået hedt for sig, eller hjemme på ungdomsværelset hvor den ene part ikke har følt sig klar til samleje, hvilket så har ført til at den ene part har anmeldt den anden for voldtægt. Når disse sager så ender i retten, så ender det oftest med at der bliver afsagt dom på baggrund af forklaringer, fremfor håndgribelige beviser.

Dansk Folkeparti har derfor fremsat et beslutningsforslag om at undersøge behovet for ændringer i samtykkeloven. Ændringen skal sikre, at loven yder retfærdighed for ofret men også sikrer retssikkerheden for den anklagede.

”Det handler om partnernes troværdighed og talegaver, og hvordan du performer som vidne, og det synes jeg er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Jeg ser flere gråzonesager, og jeg har en bange anelse om, at vi får flere ukorrekte resultater, fordi jeg opfatter, at retterne har ændret holdning og som udgangspunkt lægger vægt på offerets forklaring. Der skal ikke ret meget til, så bliver man dømt,” sagde advokat Allan Nejbjerg til Advokatsamfundets fagblad, Advokaten, tilbage i 2022.

Dansk Folkeparti deler Allan Nejbjergs bekymring om retssikkerheden i voldtægtssager. I den nuværende samtykkelov, der er voldtægt defineret som samleje uden samtykke. I sin tid skabte det en del debat, om hvornår der er tale om samtykke, hvis ikke det behøver at være et klart mundtligt ”ja” eller ”nej”. Der blev endda snakket om samtykkende lyde, men dette blev heller ikke defineret klart. Ifølge partiet mangler der klare retningslinjer for hvornår der er tale om samtykke.

I efteråret kaldte DF’s Mette Thiesen også justitsminister Peter Hummelgaard i et åbent samråd om samtykkeloven. Et samråd, hvor ministeren ikke formåede at besvare nogle helt basale spørgsmål om anvendelsen af lovgivningen. På baggrund af det, så fastholder partiet at en undersøgelse er nødvendig for at sikre retfærdighed og retssikkerhed i voldtægtssager.