DF vil have dansk forbehold i menneskerettighedskonvention

0
3246
Marie Krarup, integrationsordfører for Dansk Folkeparti.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention står i vejen for at Danmark kan føre en stram udlændingepolitik, mener Dansk Folkeparti, som foreslår, at Danmark opsiger konventionen og derefter tiltræder den igen med et forbehold

Hvis Danmark fortsat skal være medunderskriver af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så bør vi have et forbehold for artikel 8, som handler om ret til respekt for privat- og familieliv. Det mener Dansk Folkeparti, som har rejst et forslag i Folketinget, som går ud på, at Danmark skal trække sig ud af konventionen, for derefter at tilslutte sig igen med et forbehold.

Forlaget begrundes med, at konventionens artikel 8 spænder ben for det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har vedtaget. Paradigmeskiftet har flyttet udlændingepolitikkens fokus fra integration til midlertidighed og hjemsendelse, men DF mener, at menneskerettighedskonventionen fra 1950 trækker den modsatte vej. Konventionens artikel 8 bruges nemlig af domstolene til at standse udvisninger af kriminelle udlændinge med henvisning til retten til privat- og familieliv.

Levakovic-familien reddet af konvention

”Det er bl.a. artikel 8, der gang på gang får Danmarks Højesteret til at omstøde udvisningsdomme af hærdede kriminelle. Det er selvsagt uacceptabelt, at hensynet til dybt kriminelle udlændinges familieliv skal stå over hensynet til danskernes almene sikkerhed,” skriver DF i sit forslag og nævner bl.a. sagerne om Levakovic-familien, hvor Gimi Levakovic trods 23 domme og samlet 10 års fængsel i 2016 fik en udvisningsdom omstødt i Højesteret med henvisning til artikel 8 i menneskerettighedskonventionen.

Ifølge DF er problemet med konventionen, at den er fra en anden tid. Den blev til som følge af grusomhederne under 2. verdenskrig og tager ikke højde for de nuværende problemer med migration og terror:

”Konventionen imødekommer således ikke de udfordringer, vi står overfor i dag, så som international terrorisme, massiv immigration fra ikke-vestlige lande osv. Helt konkret forhindrer konventionen Danmark i at føre den udlændingepolitik, som et bredt flertal eller ønsker at føre,” skriver DF.

”KONVENTIONEN IMØDEKOMMER SÅLEDES IKKE DE UDFORDRINGER, VI STÅR OVERFOR I DAG, SÅ SOM INTERNATIONAL TERRORISME, MASSIV IMMIGRATION FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OSV.”

DANSK FOLKEPARTI I FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING

Løkke: Brug for modernisering af konvention

Dansk Folkeparti sætter sin lid til, at flere partier i folketinget har givet udtryk for, at der er konventionen har brug for en modernisering. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har dog ifølge Belringske på Twitter erklæret, at han ikke vil stemme for DFs forslag, men Løkke har selv tidligere sagt, at er der brug for at modernisere menneskerettighedskonventionen. Det sagde han blandt andet i en tale til Europarådet i januar 2018, se her. Her var statsministerens argument, at konventionen gør det svært at udvise kriminelle udlændinge.

“Vi har set sager, hvor det er blevet anset som et brud på hårdkogte kriminelle udlændinges ret til familieliv, hvis de udvises til deres hjemlande,” sagde statsministeren i følge dr.dk.

Om udsigten til at få vedtaget forslaget siger DFs integrationsordfører Marie Krarup til Berlingske:

”Alle partier har flyttet sig på det her område, så derfor bliver vi ved med at fremsætte det her forslag, indtil de stemmer for det”.