Dansk Folkeparti har rejst et beslutningsforslag, der skal rydde ud i en række lukrative ordninger for folketingsmedlemmer. Det skal f.eks. være slut med at få et skattefrit omkostningstillæg på 5200 kr. hver måned, mens du er på barsel

Hvis du er medlem af Folketinget, får du hvert år 60.984 kroner skattefrit i såkaldt omkostningstillæg oven i din løn, som er på ca. 55.000 kroner om måneden. Pengene skal dække omkostninger, du har i forbindelse med dit arbejde. Men hvis du går på barsel, ruller pengene ind på din konto alligevel.

Den går ikke, mener Dansk Folkeparti. Partiet har rejst et beslutningsforslag, der skal gøre op med en række lukrative ordninger i Folketinget. Det ene af dem er det skattefrie omkostningstillæg til folketingsmedlemmer, der er på barsel.

Et andet er eftervederlaget, dvs. lønnen til forhenværende folketingsmedlemmer. Som reglerne er i dag, får et folketingsmedlem, der ikke bliver genvalgt eller stopper på grund af sygdom, eftervederlag i 6-24 måneder, dvs. fuld løn i op til to år. Optjeningen af eftervederlag sker også, når et medlem tager orlov for at arbejde udenfor Folketinget, og det er ikke rimeligt, mener Dansk Folkeparti. Partiet foreslår derfor, at det ikke skal være muligt at optjene eftervederlag, hvis man går på orlov for at bestride et andet job.

Barsel med fuld løn og skattefrit tillæg i 12 måneder

Barsels- og sygdomsreglerne bør der også gøres noget ved, mener Dansk Folkeparti. I dag kan et folketingsmedlem, der går på barsel, få fuld løn og skattefrit omkostningstillæg i 12 måneder, uanset om den anden forælder er på barsel samtidig. Dermed er folketingsmedlemmer langt bedre stillet end reglerne i barselsloven. Den giver ganske vist også forældre ret til 12 måneders barsel. Men her fordeles barslen på en meget mere striks måde, og ”almindelige” forældre får som bekendt ikke et skattefrit omkostningstillæg på 5200 kroner hver måned for at passe deres egne børn. Står det til Dansk Folkeparti, skal folketingsmedlemmers barsel følge de almindelige regler i barselsloven.

Endelig vil Dansk Folkeparti gøre noget ved reglerne om sygeorlov. I dag er der ingen krav om at fremvise lægeerklæring, hvis et folketingsmedlem går på sygeorlov, og der optjenes stadig eftervederlag, selv om man er syg. Sådan bør det ikke være, mener Dansk Folkeparti. Folketingsmedlemmer bør fremvise en lægeerklæring, hvis de går på sygeorlov, og man skal kun optjene eftervederlag, så længe man arbejder i Folketinget, mener DF.

”Forslagsstillerne mener, at der er for mange eksempler på, at politikerne er omfattet af regler, som er gunstigere end andre danskere,” skriver DF i sit beslutningsforslag.

Orlov med fuld løn og ret til eftervederlag

Forslaget er inspireret af en række artikler i Ekstra Bladet, som har påvist, hvordan folketingsmedlemmer er langt bedre stillet end almindelige danskere under sygdom og barsel. Blandt de eksempler, som Ekstra Bladet har skrevet om, er Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt, der i oktober 2017 gik på orlov for at tiltræde et direktørjob på Niels Brock.

Jakob Engel-Schmidt fik fuld optjening af eftervederlag, mens han arbejdede på Niels Brock, og da han maj 2018 gik på sygeorlov, fordi det blev afsløret, at han i virkeligheden var stoppet i Folketinget, fordi han var blevet taget for narkokørsel, så fik han nu både sit folketingshonorar på 55.000 kroner om måneden og ret til eftervederlag. Ifølge reglerne har Jakob Engel-Schmidt fået én måneds eftervederlag for hver to måneder han har været på orlov. Dermed når Venstre-politikeren, der trådte ind i Folketinget i marts 2016, at få ret til 19 måneders løn.