DF vil forbyde bandekriminelle at køre bil og motorcykel i fem år

0
2267
Arkivfoto

Bandemedlemmer, som dømmes for kriminalitet, skal miste retten til at eje og bruge biler og motorcykkler i fem år efter, at de har udstået en straf. Det forslag har DF netop fremsat

Det skal være slut med, at personer, der er dømt for bandekriminanlitet, kan køre rundt i biler og på motorcykler og skabe utryghed. Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, der vil forbyde dømte bandemedlemmer at eje og bruge motorkøretøjer i fem år efter, at de har udstået deres straf.

I forvejen mister bandemedlemmer retten til offentlige ydelser i tre år, når de dømmes for banderelateret kriminalitet. Det er den model, der har inspireret DF til det nye forslag.

”Det er ikke rimeligt, at bandekriminelle kan blive ved med at begå kriminalitet og skabe utryghed, uden at dette medfører mærkbare konsekvenser og modstand. Når bandekriminelle bruger motorkøretøjer som et redskab til at begå kriminalitet og som et statussymbol i bandemiljøet, er det efter forslagsstillernes opfattelse helt afgørende at sætte ind over for netop dette misbrug,” lyder det i forslaget, som retsordfører Peter Skaarup er ordfører på.

Lovforslag inden udgangen af 2022

Hvis det vedtages, skal regeringen fremsætte et lovforslag med samme indhold inden udgangen af 2022. DF skriver i forslaget, at det vil have flere effekter:

”Indeværende beslutningsforslag har generelt til formål at modvirke den samfundstrussel, som bandekriminalitet udgør. Derudover har forslaget til hensigt konkret at fjerne motorkøretøjer, der anvendes som et redskab til at begå kriminalitet, skabe utryghed i samfundet og signalere status i bandemiljøet. Forslaget forventes samtidig at have en præventiv effekt over for bandekriminelle i forhold til tilbagefald til ligeartet kriminalitet. Endelig forventes forslaget at blive oplevet som en mærkbar konsekvens for personer, der gentagne gange begår bandekriminalitet, og en forhindring i bestræbelserne på at fortsætte ulovlige aktiviteter,” hedder det.

DF påpeger i forslaget, at næsten alle, der dømmes for bandekriminalitet, har indvandrerbaggrund. Sidste år viste en gennemgang af alle banderelaterede domme fra en periode på to år, at kun tre ud af 48 var begået af personer af dansk oprindelse. Af disse var de to tilknyttet gadebander, der kan kategoriseres som indvandrerbander. Kun én af de dømte kom fra en traditionel rockerklub.