DF: Forbyd religiøs hovedbeklædning for offentligt ansatte

0
4715
Offentligt ansatte skal ikke have lov at bære religiøs hovedbeklædning som det muslimske tørklæde i arbejdstiden, mener DF.

Offentligt ansatte skal have forbud mod at bære religiøs hovedbeklædning som tørklæde og kalot på jobbet, mener Dansk Folkeparti. Partiet vil have Folketinget til at pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om et forbud inden sommeren 2019

Lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre offentligt ansatte skal have forbud mod at bære religiøs hovedbeklædning som det muslimske tørklæde, den jødiske kalot eller sikhernes turban på jobbet. Det mener Dansk Folkeparti, som vil have Folketinget til at pålægge regeringen af fremsætte et lovforslag om et forbud inden sommeren 2019.

”I Danmark har vi ikke tradition for, at borgernes møde med det offentlige bliver blandet sammen med deres religiøse overbevisning. Det er forslagsstillernes klare overbevisning, at det skal fortsætte med at være sådan,” skriver DF i forslaget, som udlændinge- og værdiordfører Martin Henriksen er ordfører på.

”Religion bør være en privat sag, og det er ikke rimeligt, at borgerne skal mødes af offentligt ansatte, som bærer meget markante religiøse symboler. Det kan være en barriere for den service, den offentligt ansatte yder,” mener DF.

Mindre smykker skal være undtaget

Dansk Folkeparti peger på, at meningsmåling i BT har vist, at 44 procent af danskerne mener, at det er en god ide med et forbud. DF understreger samtidig, at det er de store religiøse symboler som eksempelvis tørklædet, der handler om. Små symboler som mindre smykker med kors eller halvmåne skal være undtaget af forbuddet.

”Vurderingen og den konkrete afgrænsning af, hvornår et religiøst symbol bliver for voldsomt, vil være op til den lokale ledelse. Dog kan der under ingen omstændigheder lokalt gives tilladelse til at bære religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden,” skriver DF.

Ifølge forslaget, skal overtrædelse af forbuddet i første omgang udløse en advarsel. Sker der gentagne overtrædelser, skal medarbejderen, som ikke vil følge reglerne, fritstilles.

DF: Kristendommens særstatus skal bevares

Forslaget gælder alle religioner, men DF understreger samtidig, at partiet ønsker det fastslået, at kristendommen har forrang for andre religioner, sådan som det fremgår af Grundloven. Derfor skal der eksempelvis stadig kunne være kirkerum på hospitaler:

” Kristendommen har stor betydning for det danske samfund, og det er forslagsstillernes opfattelse, at kristendommens særstatus i samfundet skal bevares (…) Kristendommen er ikke blot et spørgsmål om religiøs overbevisning. Kristendommen er også et spørgsmål om dansk kultur og danske traditioner, og det er eksempelvis skolelærernes opgave at gøre skoleeleverne fortrolige med dansk kultur og historie,” skriver DF i forslaget.