DF: Ulandshjælp skal støtte forfulgte kristne

0
2671
DF foreslår, at en større del af ulandsbistanden skal bruges til at hjælpe forfulgte kristne. Arkivfoto

Dansk Folkeparti vil bruge udviklingshjælpen til at støtte forfulgte kristne og tvinge modtagerlande til hjemtage egne, udviste borgere. DF vil også give mere af ulandshjælpen som mikrolån til erhvervsdrivende, så den ikke havner i korrupte regimers lommer

31 af de lande, som får udviklingsbistand fra Danmark, er med på listen over de 50 værste lande i verden af være kristen i.

Det vil Dansk Folkeparti gøre op med. I et nyt, stort udspil, “FRA HJÆLP TIL SELVHJÆLP”, foreslår DF en markant omlægning af den danske ulandsbistand. Står det til DF, skal en meget større del af bistanden bruges til at hjælpe verdens forfulgte kristne.

DFs nye udspil.

“Vi ønsker at øge andelen af ulandsbistand til kirkelige organisationer, der vil forbedre vilkårene for verdens kristne, med 5 procentpoint hvert år, indtil vi når op på 25 pct. af den bilaterale udviklingshjælp. Vi ønsker at hjælpe de mennesker, vi har noget tilfælles med, og hvor vi har mulighed for at have en positiv indflydelse,” skriver DF i udspillet, som partiets udviklingsordfører Alex Ahrendtsen er hovedforfatter på.

Hjælp til kristne minoriteter

Forfølgelsen af kristne er værst i de muslimske lande. Derfor skal fokus i disse lande være på hjælp til kristne minoriteter, mener DF.

“Vores opgave i de kommende år bliver at hjælpe kristne minoriteter i muslimske lande, for også de har ret til et værdigt liv. Bistandshjælpen til de lande, vi støtter, hvor det er forbundet med betydeligt fare at være kristen, bør omlægges øjeblikkeligt til fordel for kristne minoriteter i netop disse lande,” skriver DF.

Alex Ahrendtsen forklarer til Jyllands-Posten, hvorfor der bør satses på hjælp via kirkelige organisationer:

“De nyder bred anseelse, de er ofte ikke korrupte, og så er de idealistiske, for de tror på Kristus, og hans bud er, at du skal hjælpe de fattige,” siger Alex Ahrendtsen til Jyllands-Posten.

Men der er også muslimske hjælpeorganisationer, som hjælper fattige, spørger avisen. Til det siger Alex Ahrendtsen:

“Ja, men ved du hvad? Så må de henvende sig til deres brødre i golfstaterne, som er uendeligt rigere, end vi er. Det er ikke vores opgave at hjælpe dem. De har masser af penge derfra, og som oftest har de også regeringen i ryggen”.

Alex Ahrendtsen er Dansk Folkepartis udviklingsordfører. Foto: Carsten Lundager

Skal pressen til at hjemtage egne borgere

Dansk Folkeparti vil også bruge ulandsbistanden til at tvinge modtagerlandene til at tage imod egne, udviste borgere.  Står det til DF, skal vi med kort varsel kunne holde ulandsbistand tilbage, hvis et land nægter at tage imod en person, der er blevet udvist ellerhar fået afslag på ophold i Danmark.

”Vi foreslår som udgangspunkt, at alle udgifter til mennesker, der ikke er danske statsborgere, afholdes over ulandsbistanden. Derudover ønsker vi at lave en letforståelig ordning, hvor den resterende ulandsbistand i finansåret for det pågældende land tilbageholdes og udbetales i rater, der svarer til det antal asylansøgere med endeligt afslag, udvisningsdømte samt andre udlændinge på tålt ophold, osv., når det pågældende land modtager sine egne statsborgere i hjemlandet,” skriver DF.

Helt konkret skal der trækkes 300.000 kroner i ulandsbistanden pr. år, når et land nægter at hjemtage en borger. Det er nemlig hvad det koster skatteyderne, at have en afvist / udvist person på kost og logi i ét år.

DF vil give en større del af ulandsbistanden som mikrolån, uden om korrupte administrationer. Arkivfoto

Ulandshjælp som mikrolån

Som tredje markant ændring foreslår DF, at halvdelen af ulandsbistanden fremover gives som mikrolån, dvs. som direkte hjælp til små erhvervsdrivende i modtagerlandene.

“Det vil forhindre, at korrupte administrationer mm. kan berige sig på danskernes bekostning. Mikrolån kan kun gives til dem, der selv stiller kapital til rådighed. Den moderne teknologi gør det muligt at virkeliggøre denne omlægning. Banksektoren har oplevet en større revolution som resultat af lettere adgang til elektricitet, mobiltelefoner og dækning. Det har skabt en helt ny sektor, som i dag kendes som Fintech – finansiel teknologi,” foreslår DF.

Med i forhandlinger

Hele udspillet kan læses her: DF udviklingshjælp Fra hjælp til selvhjælp

Ud over de nævnte tiltag foreslår DF også disse tiltag:

  • Mere fokus på beskyttelse af dyr og skove i ulandene.
  • Danmark skal prioritere små lande
  • Vi skal bestemme mere over hjælpen, dvs. andelen af bilateral bistandshjælp skal opprioriteres, mens multilateral hjælp (f.eks. via FN og EU) skal nedprioriteres.
  • Mere fokus på bæredygtighed og ligestilling med familieplanlægning

DF har udspillet med til de aktuelle, politiske forhandlinger om den overordnede strategi for de næste fem års ulandsbistand. Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) vil ikke kommentere udspillet overfor Jyllands-Posten, mens Enhedslisten og Konservative Folkeparti erklærer sig skeptiske.