DF sætter ældreværdighed på dagsordenen

0
2309
Marlene Harpsøe ver folketingskandidat i Nordsjælland og formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.

Af Marlene Harpsøe, folketingskandidat i Nordsjælland og formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune (DF)

I 2015 gik Dansk Folkeparti til finanslovsforhandlinger bl.a. med ønsket om at styrke ældreplejen. DF fik både en værdighedsmilliard igennem det år samt at der skulle indføres værdighedspolitikker i alle landets kommuner.

Nu viser en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og Videnscenter for Værdig Ældrepleje at indførelsen af værdighedspolitikker har styrket arbejdet med værdighed og sat værdig ældrepleje på dagsordenen i kommunerne.

Tidligere havde 1/3 af landets kommuner ikke en politik på ældreområdet, men nu er alle med. Men undersøgelsen viser også at værdighedspolitikkerne bliver brugt aktivt til at fremme værdigheden i ældreplejen. Politikken bliver ikke blot et dokument som lægges i skrivebordsskuffen.

Vi i Dansk Folkeparti har alle dage kæmpet for de ældre – og det bliver vi ved med. Der er brug for at tilføre flere midler til ældreområdet, som i den grad er presset. Det skyldes i høj grad, at der ikke kan skaffes ansatte nok til det vigtige omsorgs- og sundhedsarbejde. Udviklingen skal vendes. Jeg mener, at prestigen i faget skal løftes bl.a. med højere løn der reelt honorerer det vigtige arbejde som vores ansatte i omsorgs- og sundhedsfaget yder.

Derudover er det meget vigtigt at trivslen i faget øges. Selvstyrende teams er under implementering i mange kommuner. Det vil gavne både medarbejdernes trivsel samt de ældre som vil møde flere kendte ansigter i hjemmeplejen. Min klare tese er: trives medarbejderne, så trives de ældre også.

Dernæst skal alt lige fra planlægning af hjemmeplejens ruter til mulighed for vagtbytte samt at kunne kontakte kolleger i dagligdagens akutte situationer gennemgås. Der er flere ting der kan medvirke til en øget trivsel, men det kræver at man har øje for hverdagens udfordringer i faget.

Man vil så gerne have flere omsorgs- og sundhedsansatte op i arbejdstid. Det sker ikke ved blot at sige at man vil det. Der er alt for mange politikere der er ukonkrete med deres forslag til at skaffe flere sygeplejerskersker, omsorgs- og sundhedshjælpere samt -assistenter. Man får altså ikke de omsorgs- og sundhedsansatte til at yde mere og gå op på fuld tid, hvis ikke man samtidigt øger trivslen og forbedrer arbejdsmiljøet. Det kan ikke lade sig gøre!

Værdighedspolitikkerne har medvirket til at styrke fokus på det der betyder noget ude i kommunerne. Nu skal vi helt i mål. En værdig ældrepleje kommer ikke af sig selv. Vi i Dansk Folkeparti vil kæmpe for at ord omsættes til handling.