“Jeg tvivler efterhånden på, at Socialdemokratiet nogensinde kommer med et pensionsforslag”

0
3114
Det socialdemokratiske udspil "En ny ret til tidlig pension", som blev præsenteret i januar.

Socialdemokratiet har nu udskudt sit udspil om differentieret pension til efter overenskomstforhandlingerne. DFs beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted tvivler på, at der nogensinde kommer et konkret forslag, selv om det var et af Socialdemokratiets helt store valgløfter

Det var Socialdemokratiets helt store valgløfte. Nu var det Arnes tur. Nu skulle han og andre, der føler sig nedslidt, kunne gå tidligere på pension. Men foreløbig har Socialdemokratiet ikke fremlagt et konkret forslag til en differentieret pension. Og senest har S-regeringen ladet forstå, at den først vil komme med et udspil, når de kommende overenskomstforhandlinger er overstået. Det vil sige til foråret 2020.

Det får nu Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted til at tvivle på, at der nogensinde kommer et konkret forslag fra Socialdemokratiet. Et forslag, der præcist beskriver, hvilke grupper, der skal have ret til tidlig pension, og hvilke regler, der skal gælde. Om man for eksempel vil få ret til pensionstillæg, hvis ægtefællen arbejder – eller om man skal nøjes med folkepensionens grundbeløb, dvs. 6327 kroner om måneden.

”Jeg tror efterhånden ikke på, at der kommer et konkret forslag. Nu er det otte måneder siden, de lancerede forslaget, men det er stadig meget ukonkret og svævende, og jeg har svært ved at se, hvad de vil komme med. De burde have fremlagt et forslag, så snart regeringen var dannet, men nu udskyder de det igen, og bliver de ved med det, ender det som en af de helt store brudte valgløfter,” siger Bent Bøgsted.

Seniorpension løser det meste

Han giver ikke meget for argumentet om, at man ikke vil forstyrre overenskomstforhandlingerne:

”Folkepensionsalderen har i bund og grund ikke noget med overenskomstforhandlingerne at gøre. Kun hvis der skal tages højde i overenskomsterne for dem, der ikke bliver omfattet af den differentierede pension. Og hvis det er tilfældet, så burde de jo netop kende forslaget, så de kunne tage højde for det”.

Dansk Folkeparti indgik i foråret en seniorpensions-aftale med den daværende regering og Det Radikale Venstre. Den aftale er nu på vej igennem lovmaskineriet, og med den vil personer, der kun har en arbejdsevne på max. 15 timer ugentligt, kunne gå på seniorpension op til seks år før pensionsalderen. Til en ydelse, der svarer til førtidspensionen, dvs. 18.875 kr. om måneden.

Den ordning skønnes ca. 17.150 personer at være omfattet af, når den er fuldt indfaset i 2025.

Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

”Vi får løst en stor del af problemet for de nedslidte med seniorpensionen, hvis den kommer til at virke, som den er tiltænkt. Men hvis Mette Frederiksen kan fremlægge noget konkret om differentieret pension, så vil vi da se på det,” siger Bent Bøgsted.

Men er der et behov for differentieret pension?

”Vi mener, at folk skal blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Men hvis man er syg, så skal man have mulighed for at trække sig tilbage i god ro og orden. Om der så er brug for en differentieret pension? Jamen, vi er sådan indstillet i Dansk Folkeparti, at hvis vi bliver inviteret til nogle forhandlinger, og vi kan se noget fornuft i det, så er vi interesseret,” siger Bent Bøgsted.

“Vi er sådan indstillet i Dansk Folkeparti, at hvis vi bliver inviteret til nogle forhandlinger, og vi kan se noget fornuft i det, så er vi interesseret”

Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører (DF)

“Ikke os, der skal fremlægge noget”

Men i givet fald kan den differentierede pension først gennemføres efter et valg. For en sådan ordning vil kræve, at det nuværende velfærdsforlig om stigende pensionsalder opsiges. Og hvis et forlig skal opsiges, så siger aftale-kutyme på Christiansborg, at det skal ske forud for et valg.

”Med mindre juristerne kan finde nogle smuthuller, som gør, at de kan sige, at velfærdsforliget ikke bliver påvirket. Det er ikke til at vide. Juristernes veje er jo uransagelige,” som Bent Bøgsted siger.

Dansk Folkeparti kunne også fremlægge et forslag?

”Nej, for det er ikke os, der er kommet med et løfte til vælgerne. Det er Socialdemokratiet”.

Men hvis I synes det er en god ide?

”Vi skal jo ikke begynde at fremlægge noget med differentieret pension, når vi har lavet seniorpensionsaftale. Men som sagt: Hvis regeringen kan fremlægge noget konkret, så vil vi se på det”.

En af de andre socialdemokratiske valgplakater om tidligere pension for nedslidte.

Kræver stor egenpension

Bent Bøgsted siger, at han svært ved at se, hvordan Socialdemokratiet vil skrue en ordning sammen, der kan være attraktiv for folk, der ikke har en stor egenpension

”Den almindelig arbejder, der ikke har en stor pensionsopsparing, har jo ikke råd til at klare sig for folkepensionens grundbeløb. Så det bliver kun interessant for dem, der har en stor egenpension,” siger Bent Bøgsted.

Han savner også svar fra Socialdemokratiet på, hvad der vil ske med de 51.000 danskere, der stadig indbetaler til efterlønsordningen.

“Vil de så kunne gå på efterløn yderligere tre år tidligere, eller vil de ikke være omfattet af ordningen. Det savner vi også svar på,” siger DFs beskæftigelsesordfører.