Glad DF-ordfører: Politisk aftale styrker kampen mod stalking

0
1182
Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl under mandagens pressemøde om den politiske aftale om forstærket indsats mod stalking. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Dansk Folkeparti har i 10 år kæmpet for bedre vilkår for stalkingudsatte. Nu er et stort politisk flertal klar med 14 initiativer mod stalking

Stalking får sin egen paragraf i straffeloven, politiets behandling af tilholdssager styrkes og Dansk Stalking Center får udvidet sin kapacitet, så der kan behandles flere stalkingramte og krænkere.

Sådan lyder tre af i alt 14 tiltag i kampen mod stalking, som et stort politisk flertal er blevet enige om. Stalking er psykisk vold, der er består af forfølgelse, overvågning og chikane.

Dansk Folkeparti er med i aftalen, og socialordfører Karina Adsbøl glæder sig:

”Dansk Folkeparti har vi i over 10 år kæmpet for bedre vilkår for stalkingudsatte. Derfor er det også glædeligt, at det med dette udspil er lykkedes. Især er vi glade for den særlige bestemmelse i straffeloven, som definerer og kriminaliserer stalking. Stalking er et udbredt og stigende problem i Danmark, og det er på tide, at vi får en helt klar definition, så ingen længere er i tvivl om, hvad denne meget alvorlige forbrydelse handler om,” siger Karina Adsbøl.

“Det er på tide, at vi får en helt klar definition, så ingen længere er i tvivl om, hvad denne meget alvorlige forbrydelse handler om”

Karina Adsbøl, socialordfører (DF)

Hun glæder sig over, at der nu sikres ret til bistandsadvokat samt underretningspligt til den stalkingudsatte, når gerningsmanden løslades. Udvidelse af kapaciteten i Dansk Stalking Center har også været et stort ønske hos Dansk Folkeparti.

”Vi har tidligere sikret, at Dansk Stalkingcenter fik et varigt driftstilskud til at fortsætte deres store indsats, så vi er glade for at kunne bidrage yderligere til det kæmpe arbejde, centeret udfører,” siger Karina Adsbøl.

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, taler på pressemødet, hvor aftalen ‘Bedre hjælp til ofre for stalking’ blev præsenteret. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

“Ofre skal ikke længere lades i stikken”

Den politiske aftale blev præsenteret på netop Dansk Stalking Center, og her er direktør Lise Linn Larsen begejstret for de 14 initiativer.

“Det viser, at vi anerkender stalking som et samfundsmæssigt ærinde, der ikke løser sig selv. Ofre skal ikke længere lades i stikken. Og det viser, at stalking ikke længere skal være en ensom kamp for hjælp og beskyttelse. En kamp, der tidligere har kunnet gøre ofrene lige så syge som af selve krænkelserne,” sagde direktøren ved præsentationen.

Aftalen er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet.

De 14 initiativer er disse:

 • Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven
 • Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene
 • Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden
 • Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven
 • Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene
 • Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling
 • Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde
 • Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang
 • Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold
 • Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere
 • Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides
 • Styrket efter- og videreuddannelse i politiet
 • Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene
 • Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven