Skattefrit omkostningstillæg og lukrative pensionsordninger. Folketingsmedlemmer har langt bedre lønvilkår end almindelige danskere. Det har Ekstra Bladet afdækket de sidste par uger, og Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) har nu bebudet, at der skal ryddes op i politikernes fryns

Ud over din løn på 660.000 kroner årligt får du et skattefrit omkostningstillæg på 63.000 kroner. Du har ret til pension, når du har været medlem i et år – og har du været medlem i mere end 20 år, ruller der 30.500 kroner ind om måneden resten af livet. Når du ryger ud, får du fuld løn i 6-24 måneder. Du skal ikke vise en sygemelding, når du er syg. Og når du er på barsel, får du fuld løn i ét år, uanset om din partner tager noget af barslen – og du får samtidig 5200 kroner i skattefrit omkostningstillæg om måneden, mens du barsler.

Sådan lyder nogle af de lukrative ordninger, som landets 179 folketingsmedlemmer er omfattet af. Ekstra Bladet har de seneste uger afdækket hvad de kalder politikernes vilde fryns, og flere partier gør nu klar til at stramme op.

Folketingets formand Pia Kjærsgaard har krævet et opgør med politikerfrynset. Hun vil indkalde præsidiet og partiernes gruppeformænd til drøftelser. Og i Ekstra Bladet søndag var Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup og Enhedslistens Pelle Dragsted stort set enige om, hvor der bør strammes op.

Det drejer sig bl.a. om det skattefri omkostningstillæg, som de begge mener bør fjernes, eftervederlaget som de finder alt for favorabelt, pensionsvilkårene som bør ændres, de alt for lukrative orlovsmuligheder, og det totale fravær af krav til dokumentation, når man er syg.

Om det sidste siger Peter Skaarup til Ekstra Bladet:

”Det er forkert. Det burde være som for alle mulige andre, der skal dokumentere, at man reelt er syg”.

Heller ikke barselsordningen med 12 måneders barsel og skattefrit omkostningstillæg finder nåde for de to politikere:

”Det er en abnorm ordning, politikerne har, i forhold til hvad andre par måtte have,” siger Peter Skaarup.

”Vi så gerne, at alle mennesker fik bedre barselsvilkår. Men vi er også parate til at diskutere, om ordningen er for favorabel. Det skattefri tillæg skal afskaffes,” siger Pelle Dragsted til avisen.

Se Ekstra Bladet: Pia Kjærsgaard kræver opgør med politikernes vilde fryns