DF: Krav om straffeattester, når der ansættes plejepersonale

0
2832
Arkivfoto

Dansk Folkeparti vil gøre det til et krav, at der skal indhentes straffeattest ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren

Da en 46-årige kvindelig sosu-assistent i 2018 blev idømt 2,5 års fængsel for røveri og vold mod en 86-årig kvinde, var det ikke hendes første dom. Kvinden havde hele tre domme bag sig for bl.a. dokumentfalsk og mandatsvig.

Sagen viser for Dansk Folkeparti, at brugen af straffeattester skal skærpes i pleje- og omsorgssektoren. Står det til DF, skal det være et krav, at der indhentes offentlig straffeattest ved nyansættelser. DF har fremsat et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at indføre kravet inden 1. januar 2021.

“Arbejdsgivere må og skal sikre sig, at en kommende medarbejder ikke tidligere har begået seksuelle overgreb, vold, tyverier, røverier og lignende kriminelle handlinger. Forslagsstillerne ønsker derfor, at arbejdsgivere i modsætning til gældende praksis, får pligt til at indhente en offentlig straffeattest,” skriver DF i forslaget.

Et krav om straffeattester er kun et øjebliksbillede og ingen garanti for fremtidige kriminelle handlinger, konstaterer DF. Men det er også vigtigt at sikre, at fremtidige arbejdsgiver får kendskab til en evt. kriminel fortid, så de kan tage den med i overvejelserne.

Det vil f.eks. kunne betyde, at en kommende arbejdsgiver med sikkerhed kender til forhistorien om den kvindelige sosu-assistent, som sidste år blev idømt 1,5 års fængsel og 250 timers samfundstjeneste for datamisbrug og mandatsvig mod tre forskellige plejekrævende personer.

Eller at en kommende arbejdsgiver får kendskab til den dom på et års fængsel, som en mandlig sosu-assistent sidste sommer fik, fordi han lænsede en ældre mands konto for 425.000 kroner.

“Det er efter forslagsstillernes opfattelse vigtigt at forebygge seksuelle overgreb, vold, tyverier, røverier og andre kriminelle handlinger mod mennesker, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som f.eks. ældre, udviklingshæmmede, handicappede og mennesker med psykiske lidelser m.v., og som er dybt afhængige af andres hjælp i dagligdagen,” skriver DF i beslutningsforslaget, som Karina Adsbøl er ordfører på.

Læs beslutningsforslaget her