DF klager over ultrakorte tidsfrister i EU-sager

0
3741
Peter Kofod har på DFs vegne klaget til Folketingets præsidium over de alt for korte tidsfrister. Foto: Carsten Lundager

Efter valget har Folketingets partier fået meget korte tidsfrister til at afgive svar i EU-sager. ”Det underminerer den parlamentariske kontrol med regeringens EU-politik,” skriver DF i en klage til Folketingets præsidium

Sølle seks timer. Så lang – eller kort – tid fik Folketingets partier for nylig til at kommentere den danske indstilling til en kontroversiel EU-sag. Nemlig spørgsmålet om, hvordan Danmark skal forhold sig til en reform af det såkaldte Internationale Energicharter.

Sagen er bare ét eksempel på, at Folketingets partier siden valget har fået ekstremt korte frister fra Udenrigsministeriet til høringssvar i EU-sager, og det har nu udløst en klage fra Dansk Folkeparti til Folketingets Præsidium. Det skriver Altinget.

”Den forcerede høringsproces for EU-sager uden om Europaudvalget underminerer den parlamentariske kontrol med regeringens EU-politik,” skriver DFs gruppeformand Peter Kofod i klagen.

Normalt henter regeringen opbakning til sin EU-linje i Folketingets Europa-udvalg. Men det normale arbejde i Europaudvalget var suspenderet fra valget den 1. november og frem til 16. november og i denne periode blev partierne kontaktet direkte for at afgive deres indstilling. Her var tidsfristerne ofte et døgn eller mindre.

For eksempel fik partierne, ifølge Altinget, bare 22 timer til at forholde sig til lån af milliardsummer til Ukraine. Der var heller ikke mere end et døgn til at afgive bemærkninger til alle sager på tre forskellige ministerrådsmøder og til et spørgsmål om den danske holdning til et forslag om asbest.

DF vil med sin klage have præsidiet til at tage sagen op med Udenrigsministeriet for at sikre, at de korte tidsfrister ikke gentager sig. Hvis det står til DF skal proceduren vendes om, så regeringen ikke automatisk kan regne med opbakning i EU-spørgsmål, hvis et parti ikke svarer indenfor den frist, som Udenrigsministeriets har udstukket. Partierne skal specifikt have godkendt en indstilling, før regeringen har Folketingets opbakning, mener DF.

En sådan model afvises af formanden for Folketingets Europaudvalget, Kim Valentin:

”Det er jo reglen i Danmark, at hvis du ikke ytrer dig imod, så er du for. Sådan fungerer det alle steder. Det er en del af vores demokrati, og det kan vi ikke bare lige lave om på,” siger han til Altinget.