Kan udenrigsministeren garantere, at halalafgifter ikke går til terror?

0
6620
Anders Samuelsen skal nu svare på, hvordan regeringen vil garantere, at halalafgifter fra Danmark ikke går til organsiationer, der støtter terror eller islamisk propaganda. Foto: Ulrik Jantzen

Dansk Folkeparti gør nyt forsøg på at få regeringen til at kommentere på de uigennemskuelige pengestrømme omkring halalcertificering. Udenrigsministeren skal svare på spørgsmål om pengene til den saudiarabiske organisation World Muslim League

Hvordan vil regeringen garantere, at penge fra halalafgifter i Danmark ikke går til mellemøstlige organisationer, der støtter terror, islamisk propaganda eller opførrelse af moskeer og koranskoler?

Det spørgsmål skal udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nu besvare overfor Folketingets udenrigsudvalg. Det er Dansk Folkepartis Claus Kvist Hansen, der har stillet spørgsmålet til ministeren.

Claus Kvist Hansen har de seneste måneder forgæves forsøgt at få flere ministre til at svare på spørgsmål i Folketinget om pengestrømmene i forbindelse med halalafgiftssystemet. Det er penge, som bl.a. danske slagterier betaler for at kunne få lov at sælge halalcertificeret kød.

Senest var det udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som i Folketinget blev bedt om at svare på, hvad regeringens holdning er til, at danske slagterier årligt betaler et større beløb i halalafgifter til den saudiarabiske organisation World Muslim League.

Udenrigsministeren gav en meget generel besvarelse, hvor han udtrykte bekymring over menneskerettighedssituationen i Saudi Arabien.  Men han ville ikke direkte kommentere på halalafgifterne til World Muslim League.

”Jeg er ikke bekendt med de certificeringsprocedurer, som danske fødevarevirksomheder af kommercielle grunde følger. Det er Miljø- og Fødevareministeriets ressort. Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at halalcertificering som udgangspunkt er en sag mellem slagterivirksomheder og private halalkontrolorganer, og at danske myndigheder ikke har kontrolfunktion i relation til halalslagtning,” lød det fra Anders Samuelsen.

“Tyndt svar fra minister”

Det svar kaldte Claus Kvist Hansen for tyndt, og i debatten i folketingssalen opfordrede han udenrigsministeren til at forholde sig til det helt konkrete: At der går penge fra Danmark til en organisation i Saudi Arabien, hvis aktiviteter er helt uigennemskuelige. Pengene går via Islamisk Kulturcenter, som er en del af World Muslim League.

Til det svarede udenrigsministeren:

”Jeg er fuldstændig enig med spørgeren i, at vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvad der er af pengestrømme, og hvem det er, man finansierer osv. Men det er altså ikke en sag, som er på mit bord på nuværende tidspunkt på en sådan måde, at jeg ser anledning til, at jeg vil gøre noget anderledes end det, som vi gør på nuværende tidspunkt”.

Heller ikke det svar, gjorde Claus Kvist Hansen tilfreds. Han konkluderede, at ”det er lidt tyndt, at en samlet regering er enige om, at det her vil man ikke tale om”, hvilket fik udenrigsministeren til at svare:

”Så er det jo godt at vide, at Dansk Folkeparti i hvert fald ifølge egne ambitioner er på vej i regering. Så kan man selvfølgelig få helt andre boller på suppen, og det vil vi jo alle sammen glæde os til at se hvordan kommer til at fungere. Det, jeg bare kan sige, er, at det er sådan, sagen ligger på nuværende tidspunkt, og jeg har desværre ikke mere at tilføje”.

Skal svare udenrigsudvalget

Men det kommer ministeren altså til. Claus Kvist Hansen har nu via udenrigsudvalget sendt et skriftligt spørgsmål, som helt konkret lyder:

Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil garantere, at de midler, der fra danske virksomheder tilgår den saudiarabiske organisation World Muslim League eller tilsvarende organisationer i halalcertificeringsafgifter, ikke anvendes til terrorfinansiering, islamistisk propaganda eller opførelse af moskéer/koranskoler i Danmark eller i andre lande?

Sikkerhedseksperten Lorenzo Vicido fra Center for Security Studies i Zürich har tidligere til Ekstra Bladet sagt følgende om World Muslim League:

“Det er en organisation, der er dannet for at sprede den saudiarabiske fortolkning af islam globalt. Det er en meget konservativ version, som eksempelvis er imod religionsfrihed, kvinderettigheder og som mener, homoseksuelle skal slås ihjel. (…) Mange myndigheder i Vesten, men også muslimske lande, er stærkt bekymret over Muslim World League, og det bør den danske regering også være”.

Det samlede marked for halalkød i verden skønnes af analysebureauet Thomson Reuters til at blive på 9000 milliarder kroner på verdensplan i 2018. Herhjemme oplyste Danpo fornylig til DFs europaparlamentsmedlem Morten Messerschmidt, at Danpo-slagterierne årligt betaler 100.000 kroner til Islamisk Kulturcenter for certificeringer og godkendelse af sine kyllingeslagtninger.