DF har flere gange forsøgt at forbyde muslimske bønnekald

0
2670
Fredens Moske i Aarhus kaldte fredag den 24. april til bøn fra en sportsplads i Gellerupplanen. Indkaldelsen skete via højtalere. Fra Fredens Moskes facebookside.

Fredens Moskés bønneindkaldelse i Aarhus har fået Nye Borgerlige til at rejse et forslag om et forbud. Forslaget får opbakning fra DF, der selv har gjort adskillige forsøg på at få bønnekald og minareter forbudt

Nye Borgerlige bebudede i sidste uge, at partiet vil rejse et beslutningsforslag om at forbyde muslimske bønnekald i det offentlige rum. Forslaget, som Dansk Folkeparti har erklæret sin støtte til, kommer efter, at Fredens Moske i Aarhus forrige fredag indkaldte til muslimsk bøn via højtalere på en sportsplads midt i Gellerupplanen.

Men det er langt fra første gang, at der gøres forsøg på at forbyde bønnekald i det offentlige rum. Dansk Folkeparti har flere gange taget spørgsmålet om både bønnekald og minareter op i Folketinget, bl.a. i 2016, hvor DF stillede et beslutningsforslag om forbud mod minareter, som er de tårne ved moskéer, hvorfra der indkaldes til bøn.

Tidligere – i folketingsåret 2009-2010 – rejste DF et beslutningsforslag om en vejledende folkeafstemning mod minareter. Det skete efter at folkeafstemning i Schweiz, hvor 57,5 pct. havde stemt for et forbud mod minareter.

I begge tilfælde fik DF ingen opbakning fra de øvrige partier.

Se DFs beslutningsforslag om forbud mod minareter her.

Ida Auken: Problemet eksisterer ikke

DF har også rejst spørgsmålet overfor skiftende ministre. Uden det store held. I 2012 bad DFs daværende udlændingeordfører Martin Henriksen eksempelvis daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF, nu Radikale Venstre) om en kommentar til, at der var minaretbøn på vej i Botbyrka Kommune i Sverige.

Ida Auken (Radikale Venstre) Som SF-miljøminister mente hun, at det var et ikke-eksiterende problem med bønnekald. Foto: Steen Brogaard

Martin Henriksen ville vide, om ministeren ville tage initiativ til at forhindre at noget lignende skete i Danmark. Han fik følgende svar fra Ida Auken:

“Der foretages i dag ikke udendørs bønnekald fra moskeer i Danmark, og jeg finder derfor ikke grundlag for at indføre støjregler herom. Som politikere skal vi koncentrere os om at løse problemer, der rent faktisk eksisterer”.

“Som politikere skal vi koncentrere os om at løse problemer, der rent faktisk eksisterer”

Ida Auken, miljøminister (SF), i svar til DFs Martin Henriksen om indkaldelse af bøn fra minareter

LA-minister skød DF-forslag nd

Større held havde Martin Henriksen ikke, da han i 2017 stillede følgende spørgsmål til daværende kirkeminister Mette Bock fra Liberal Aliance:

“Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at der offentligt indkaldes til muslimsk bøn? Vil ministeren i forlængelse heraf sikre, at det fremadrettet fremgår aflovgivningen, at offentlig indkaldelse til bøn er forbudt, medmindre der er taleom den danske folkekirke?”.

Det spørgsmål fik denne kontante afvisning fra LA-ministeren:

“Muligheden for at dyrke sin religion er en af grundpillerne i vores danske samfund, som vi skal værne om (…) Jeg har ingen planer om at foreslå yderligere lovregulering i form af et forbud mod offentlig indkaldelse til bøn for andre trossamfund end folkekirken inden for Kirkeministeriets ressort”.

Mette Bock (Liberal Alliance). Som kirkeminister så hun ikke noget behov for at forbyde bønnekald. Foto: Steen Brogaard

Lille åbning fra VLAK-regering

Under debatten om DFs lovforslag om forbud mod minaretter i 2016 mødte DF dog lidt mere forståelse for sagen, end hos Ida Auken og Mette Bock. Selv om Venstre afviste DFs forslag, tilkendegav den borgerlige regering, at der var et stigende problem med islamiske symboler i det offentlige rum. Det fik Martin Henriksen til at sige følgende:

“Jeg håber, at det på et tidspunkt kan udmønte sig i nogle konkrete forslag, og at der også er flertal for de forslag her i Folketingssalen”.

DF vil have svar fra minister

Hvad den nuværende regering mener om de muslimske bønnekald, skal den svare på i Folketinget i næste uge. Her har Dansk Folkepartis udlændingeordfører Pia Kjærsgaard stillet følgende spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

Hvad er ministerens holdning til, at Fredens Moské i fredags afholdt bønnekald i det indvandrertætte Gellerup, og mener ministeren, at det bør forbydes?

Selv har Pia Kjærsgaard klart understreget, at hun mener at bønnekald som det Fredens Moské foretog, skal forbydes. I et debatindlæg i Berlingske i sidste uge skrev Pia Kjærsgaard:

“Selvfølgelig skal der ikke kunne indkaldes til bøn fra moskeerne. Ligesom skolerne ikke skal indrettes sådan, at eleverne har fri om fredagen, så de kan deltage i fredagsbønnen”.

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Hun mener, at Danmark skal sætte foden ned overfor muslimske særkrav:

“Det er en absurditet at forestille sig et dansk samfund med gjaldende højttaler fra mellemøstligt inspirerede minareter, bygget i forlængelse af moskeerne, som fem gange om dagen indkalder til muslimsk bøn året rundt, være placeret alle steder i Danmark.
Men det er det, der ønskes fra visse dele af det muslimske miljø. Accepterer vi det én gang, accepterer vi det også en anden gang. Og så ruller lavinen, med særkrav til de folk som bekender sig til én religion, men som samtidig ikke mener, at de kan leve her uden disse særhensyn,” skrev Pia Kjærsgaard.