DF: Handicappede børn skal kunne få hjælp med på ferie

0
2720
Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkeparti rejser forslag om, at familier med handicappede børn, der får hjælp til aflastning, skal kunne veksle hjælpen til et kontant beløb, så barnet kan komme med på ferie

Når en familie med et handicappet barn rejser på ferie i udlandet, skal de have mulighed for at få hjælp til aflastning med til barnet. Det mener Dansk Folkeparti, som rejser forslaget i Folketinget.

Konkret foreslår partiet, at forældre til børn med funktionsnedsættelser, under kortere udlandsophold skal kunne veksle den aflastning, de får i Danmark, til et kontant beløb.

I dag kan familier kun i særlige tilfælde få hjælp med til udlandet. De fleste, som har fået bevilget aflastning til et handicappet barn, kan ikke tage hjælpen med. Til gengæld kan de efterlade barnet hjemme fra ferien i en aflastningsfamilie.

”Det er en skæv prioritering, at det offentlige betaler, hvis man lader et barn med funktionsnedsættelse blive hjemme fra en ferie, som de øvrige i familien tager på, mens en familie, der vælger at tage alle børn med på ferie – også barnet med funktionsnedsættelse – ikke kan modtage økonomisk støtte til dette,” skriver DF i sit forslag.

DF-ordfører: Henvendelser fra mange familier

DFs handicapordfører Karina Adsbøl, der er ordfører på forslaget, forsøgte at få forslaget med i satspulje-forhandlingerne. Det lykkedes ikke, men nu prøver Dansk Folkeparti at få flertal til at pålægge regeringen, at den fremsætter et forslag til en lovændring.

”Vi synes det er vigtigt, at man får mulighed for at tage sit barn med på ferie. Det er de færreste familier, der vil efterlade deres barn hjemme, mens de tager på ferie. Vi har fået mange henvendelser fra familier, som ønsker hjælp til at få deres barn med, og derfor foreslår vi, at pengene skal følge med barnet,” fortæller hun.