DF-forslag skal stille Danmark friere i forhold til menneskeretskonvention

0
2417
Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti vil have ekspertgruppe til at undersøge, hvordan vi kan stå friere i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. “Det skal stadfæstes, at vi har beslutningsretten over, hvem der kommer til Danmark,” siger DFs formand Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten

Danmark skal vristes fri af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Det mener Dansk Folkeparti, som foreslår, at en uafhængig ekspertgruppe skal sættes til at undersøge, hvordan Danmark kan få et større frirum i forhold til menneskerettighedskonventionen.

Forslaget kommer på bagkant af sidste uges dom fra Strasbourg. Her fik en syrisk krigsflygtning tilkendt en erstatning på 75.000 kroner fra den danske stat, fordi han måtte vente tre år på at blive familiesammenført med sin kone. Ifølge domstolen er de danske familiesammenføringsregler i strid med konventionen.

Dansk Folkeparti mener, at dommerne i Strasbourg med denne og andre domme optræder aktivistisk, og at dansk lovgivning stadig oftere må vige for konventionen. Derfor skal vi kunne sige fra.

”Målet er klokkerent: Vi vil have et opgør med den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fungerer på og bliver brugt i Danmark. Men vi skal prøve at finde en ny vej at nå det mål, så vi får flere partier med,« siger Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til Jyllands-Posten.

”Igennem de seneste årtier er der sket et skred fra den nationale ramme, hvor vi beslutter ting i vores folkestyre, over til dette organ,” siger han.

Skal undersøge fire scenarier

Konkret foreslår DF, at regeringen skal pålægges at lave en ”grundig udredning” af Danmarks forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det skal ske via en uafhængig ekspertgruppe af jurister.

Eksperterne skal se på fire scenarier:

  • Kan Danmark træde ud af EMRK uden at risikere sanktioner fra andre lande?
  • Er det muligt for Danmark at træde ud af EMRK og så træde ind igen med forbehold?
  • Hvilke konsekvenser har det, hvis man ikke efterlever praksis fra menneskerettighedsdomstolen?
  • Hvilke konsekvenser vil det have, hvis Danmark ophæver den såkaldte inkorporeringslov fra 1992, der gør EMRK til en del af dansk lovgivning?

Kristian Thulesen Dahl siger til Jyllands-Posten, at forslaget er nødvendigt, hvis vi selv skal kunne kontrollere indvandringen til Danmark.

”Det er virkelig et kæmpestort problem, for det her handler om, at vi får stadfæstet, at det er Danmark, der har beslutningsretten over, hvem der kommer til Danmark. Hvis ikke vi sørger for at have grundlaget på plads og gøre det klart, at det er os, der træffer beslutninger, risikerer Danmark – for at sige det, som det er – at blive løbet over ende i de kommende årtier,” siger DF-formanden.

Professor: Helt legitimt at undersøge

Juraprofessor Frederik Waage siger til Jyllands-Posten, at inkorporeringsloven nærmest sidestiller menneskerettighedskonventionen med grundloven og gør det ulovligt at bryde den. Derfor er DFs forslag om en undersøgelse helt legitimt, mener han.

”Det er naturligt i et demokrati at få belyst situationen, og hvad der er muligt. Noget af det er dog ikke et spørgsmål for jurister, men eksperter i europæisk politik, da det handler om, hvordan andre lande vil reagere,” siger Frederik Waage til Jyllands-Posten.

Konservative: God ide

Socialdemokratiet vil endnu ikke kommentere DFs forslag, mens Enhedslisten afviser kategorisk. De Konservatives udlændingeordfører Marcus Knuth er positiv:

”Det ville være meget interessant at undersøge, hvor grænserne går, og hvor vi kan skrue,” siger han til Jyllands-Posten.

Læs mere i Jyllands-Posten