DF før ældretopmøde: Vi skal have en ældrelov

0
2073
Social- handicap- ældre- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Som optakt til onsdagens ældretopmøde fortæller Dansk Folkepartis ældreordfører Karina Adsbøl om partiets forslag om en ældrelov

Onsdag mødes politikere og fagfolk for at diskutere fremtidens ældrepleje. Mødet er blevet indkaldt på baggrund af TV2’s dokumentar ”Plejehjem bag facaden”, som afslørede kummerlige forhold på to plejehjem i henholdsvis Aarhus og Randers.

Dansk Folkeparti ser frem til mødet og håber, at det vil være med til at skabe opmærksomhed på ældreområdet. Partiet holder fast i sit forslag om en ny ældrelov.

”Vi har set eksempler på, at der bl.a. er blevet skåret i klippekortsordningen rundt i Danmark, og derfor er vi nødt til at have en ældrelov,” siger Karina Adsbøl, Dansk Folkepartis ældreordfører.

Fokus i ældreloven er at sikre ældre medborgere en værdig behandling, nærværende omsorg og direkte indflydelse på egen hverdag, hvilket klippekortsordningen er et eksempel på. Det skal udmøntes bl.a. ved indførelse af minimumsnormeringer og en styrkelse af tilsynet med plejehjem.

Autorisation

Ifølge Dansk Folkeparti er formålet med ældreloven at bekæmpe forråelse i ældreplejen, som man netop så i TV2’s dokumentar.

Partiet har derfor endnu et forslag på vej – ud over ældreloven. Det nye forslag går ud på, at det skal være et krav, at straffeattesten bliver indhentet ved ansættelse af personale og ledelse i pleje- og omsorgssektoren.

”Vi synes desuden, at man bør kigge på, om autorisationsordningen også skal omfatte hjælpere, ” siger Karina Adsbøl.

På nuværende tidspunkt er det nemlig kun social- og sundhedsassistenter, der er omfattet af autorisationsordningen.

Ældretopmødet afholdes onsdag og torsdag hos Ældresagen i København.