Familiens position skal styrkes, mener DF-arbejdsgruppe med Martin Henriksen som formand. Gruppen foreslår, at familier skal kunne få op til 19.000 kroner om måneden for at passe eget barn. Forslaget skal ikke gælde indvandrerfamilier

Det skal være meget mere attraktivt at passe sit barn hjemme, mener Dansk Folkeparti. En arbejdsgruppe med tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen i spidsen har de seneste måneder arbejdet med at udvikle partiets nationalkonservative politik. Arbejdsgruppen er nu klar med sine forslag, og et af dem handler om at styrke familien ved at tilbyde et markant større tilskud til familier, der vil passe deres børn hjemme.

Helt konkret foreslår arbejdsgruppen, som også Morten Messerschmidt er med i, at der skal ydes et tilskud til pasning af egne børn hjemme i barnets første fire år, svarende til dagpengesatsen, som er på 18.866 kroner for fuldtidsforsikrede.

”Vi vil gerne slå et slag for de klassiske familieværdier. Familien er en vigtig samfundsinstitution, og vi vil gerne give familierne flere valgmuligheder. Vi gør os ikke til dommere over folks valg; man skal vælge den løsning, man synes er bedst for sine børn. Men personligt tror jeg, at det giver en mere tryg opvækst for børn at blive passet hjemme de første år. Samtidig understreger vi med dette forslag, at det først og fremmest er forældrenes ansvar at opdrage deres børn,” siger Martin Henriksen.

20 år i Danmark 

Kun halvdelen af landets kommuner yder i dag tilskud til hjemmepasning, og beløbet svinger fra knap 2000 kroner til 6-7000 kroner om måneden. Dansk Folkeparti vil gøre ordningen obligatorisk i alle kommuner og altså hæve tilskuddet betragteligt.

Men ikke alle skal kunne få del i ordningen. Partiet foreslår en optjeningsperiode på 20 år kombineret med ghettoplanens krav om, at børn fra udsatte boligområder skal i vuggestue i minimum 25 timer om ugen fra de er 1 år. Dermed vil mange indvandrere være afskåret fra at benytte sig af ordningen.

”Ordningen målrettes danske familier. Den skal ikke kan bruges til at isolere børn, der har brug for at lære dansk sprog og kultur at kende. Vi synes det er rimeligt nok, at børn af familier, der er dårligt integrerede, skal i daginstitution,” siger Martin Henriksen.

Desuden skal det ifølge arbejdsgruppen være et krav for at få del i ordningen, at begge forældre har været i beskæftigelse eller i uddannelse i tre ud af de sidste fire år.

Kan mindske behovet for flere pædagoger

DF-forslaget kommer efter en valgkamp, hvor manglen på pædagoger i børnehaver og vuggestuer var i fokus. Og Martin Henriksen mener, at forslaget om hjemmepasning er relevant i den sammenhæng:

”Det er også et bidrag til debatten om flere hænder i institutionerne. For hvis flere forældre vælger at gå hjemme i længere tid, vil det kunne frigøre ressourcer i institutionerne,” siger han.