“Dette Folketing har forvandlet sig til et Jantelovsting: Fru Inger Støjberg skal ned med nakken”

0
2616
Kristian Thulesen Dahl under tirsdagens debat forud for afstemningen om rigsretstiltalen Inger Støjberg (V). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

DET SAGDE DE: Bølgerne gik højt i Folketinget tirsdag, inden et stort flertal stemte for at stille fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for en rigsret. Vi har samlet nogle af de mest markante udsagn fra debatten

Tirsdag den 2. februar 2021 stemte et stort flertal på 139 folketingsmedlemmer ja til at stille fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for en rigsret. Forud gik to en halv times skarp debat, som var domineret af modstandere af rigsretssagen. Undervejs gik bølgerne højt – vi har her samlet nogle af de mest markante udsagn fra debatten:

Kristian Thulesen Dahl (DF):

”Hvad det var for en situation, vi stod i i starten af 2016? Hvad var det for et politisk klima, vi havde? Hvad var det, partierne forlangte af den siddende minister? Det var, at der skulle gribes ind, og at der skulle gribes ind hurtigt. Vi kunne ikke have den situation, vi havde, omkring barnebrude her i landet. Og så var der en minister, der rent faktisk greb ind; der rent faktisk gjorde noget ved sagen – præcis som det store, store flertal her i Folketinget, hvis ikke nærmest alle i Folketinget, på daværende tidspunkt ønskede.

“Det er gjort klart, at der er sket fejl, ja, og det er også klart, at fejl jo ikke er noget, vi ønsker. Vi ønsker, at loven skal holdes osv. Men man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad det er for en sammenhæng, det her foregår i i 2016, når man skal vurdere, om de fejl, der i givet fald er blevet begået, har en karakter, der kan begrunde en rigsretssag”.

Inger Støjberg (V) og Pia Kjærsgaard (DF).Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

“Det er da ikke en fejl, der kan begrunde en rigsretssag. Det er da ikke en fejl, der begrunder, at man nu skal bruge et eller andet sted mellem 50 og 100 mio. kr. på at sætte 15 ud af 18 højesteretsdommere i gang med en rigsretssag. Enhver kan da høre, at det er fuldstændig ude af proportioner. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti endnu en gang appellere til det her Folketing om at lade være med at stemme for den her rigsret. Vi synes, der er så mange gode grunde til ikke at starte en rigsretssag”.

“Det er da ikke en fejl, der begrunder, at man nu skal bruge et eller andet sted mellem 50 og 100 mio. kr. på at sætte 15 ud af 18 højesteretsdommere i gang med en rigsretssag”

Kristian Thulesen Dahl (DF)

”I løbet af de sidste 100 år har vi nu rigsretssag nummer to. Er det, fordi alle ministre på de 100 år bare har håndteret tingene til punkt og prikke – der har ikke været nogen fejl, de har altid talt sandt over for Folketinget, og det er ikke, fordi der har været 60, tror jeg det er, næser af divergerende størrelse, som vi har givet ministre bare de sidste tre årtier? Er det bare sådan, det er, eller hvad? Eller er det ikke et udtryk for, at jo, ganske mange ministre har i virkeligheden måttet kritiseres af Folketinget, men at de ikke er kommet for Rigsretten? Der er et eller andet, der bliver lagt oven på den her vurdering, på den her sag, som gør, at det er superdejligt for Enhedslisten lige at få Inger Støjberg for Rigsretten. Der er noget, der kommer til, som ikke har været en del af retspraksis hidtil”.

Rosa Lund (EL). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rosa Lund (Enhedslisten):

”Når helt almindelige dansker bryder den lovgivning, vi har lavet, så bliver de stillet for en domstol, så bliver de kendt skyldige eller uskyldige. Når ministre bryder loven, skal de da også stilles for en domstol.

Så nej, hr. Kristian Thulesen Dahl: Det her handler ikke om, om det her en superdejlig situation for Enhedslisten, eller hvad det var, hr. Kristian Thulesen Dahl fik sagt lige før. Det her handler om, at vi i Enhedslisten faktisk mener det alvorligt, at ministre skal overholde loven”.

Pernille Vermund (NB). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Pernille Vermund (NB):

Ærlig talt, hvad tænker I på? Hvordan skal vi nogen sinde kunne få bugt med det, som vi ikke vil have i Danmark, med islamiske tilstande, med et pres på vores kultur og vores værdier, hvis det, hver eneste gang der bliver begået fejl på det her område – hver eneste gang – betyder, at man fører en politisk hetz mod den minister, som tør stå fast, og som tør kæmpe for danske værdier. Jeg begriber det ikke.

Peter Skaarup (DF). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Peter Skaarup (DF):

”Den højt respekterede krigsteoretiker Carl von Clausewitz formulerede en meget udødelig sætning på et tidspunkt. Krig er en fortsættelse af politik, blot med andre midler, som han sagde. Tillad mig her så at komme med en rammende omskrivning i dagens anledning: Jura – her i form af en rigsretssag vendt mod fru Inger Støjberg – er en fortsættelse af politik, blot med andre midler. Det absurde ved den her skueproces, set med Dansk Folkepartis øjne, er jo, at der bortset fra folk på den yderste venstrefløj i Folketinget er fuldstændig enighed om, at voksne mænd ikke skal danne par med mindreårige piger i Danmark, hverken på asylcentre eller andre steder i samfundet.

Og her er vi så faktisk tilbage ved essensen i hele det her spørgsmål: Da fru Inger Støjberg ytrede sit ønske om at adskille småpigerne fra de ældre mænd, var det småpigernes tarv, der vejede tungest, men de voksne mænds behov for at indgå i et parforhold med mindreårige piger synes jo i en debat som den her for alle partier, alle andre partier end Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at veje tungest. Det er betegnet her som retten til et familieliv, de voksne mænds ret til et familieliv”.

Peter Skaarup og Morten Messerschmidt. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

”Når jeg kalder den uværdig, er det jo, fordi den kommer til at koste rigtig mange penge for skatteborgerne. Vores vurdering er, at det mindst er 50 mio. kr., rigsretssagen kommer til at koste. Og den handler i sagens natur, som jeg har redegjort for her, først og fremmest om, at få fru Inger Støjberg ned med nakken, koste hvad det vil, frem for at løse det, sagen handler om, nemlig at få stoppet den stadig stigende indflydelse på det danske samfund fra alt for ofte uintegrerede migranter, der kommer til Danmark fra det muslimske Mellemøsten. Det er sagens kerne, og her skal vi bare forestille os, at det er, som det hele tiden har været, nemlig at kvinders rettigheder i store dele af Mellemøsten er en by i Sibirien.

“Vores vurdering er, at det mindst er 50 mio. kr., rigsretssagen kommer til at koste”

Peter Skarup (DF)

Vi lever på dansk grund; det danske Folketing lever. Det er vores opgave at sikre de pigers rettigheder mod de voksne mænd, og jeg forstår ikke, at et flertal i Folketinget ikke vil det.

Morten Messerschmidt (DF). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Morten Messerschmidt (DF)

”Det haster så meget, at man har lagt hele sagligheden og hele juraen til side og alene har ét i sinde, nemlig at ramme fru Inger Støjberg, og det er ikke værdigt. Det er ikke den måde, anklagemyndigheden normalt arbejder på, og derfor må man bare sige, at det godt kan være, at de knapper, der lyser grønt, hurtigt går ud, men det gør vores erindring ikke.”

Alex Ahrendtsen (DF). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Alex Ahrendtsen (DF)

”Man er uskyldig, til det modsatte er bevist, det gælder også fru Inger Støjberg, der er ingen rygende pistoler. Der er kun en mistanke om, at der begået lovbrud fra ministerens side, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det ikke er fru Inger Støjberg, der er under anklage; det er udlændingepolitikken. Man vil have skovlen under hende, fordi hun er populær i befolkningen, og jeg er ked af, at dette Folketing har forvandlet sig til et Jantelovsting: Fru Inger Støjberg skal ned med nakken.

(…) Jeg er ikke stolt af at være folketingsmedlem i dag. Jeg håber, at fru Inger Støjberg bliver frikendt. Men jeg tror desværre, at hun allerede er blevet dømt”.

“Jeg er ikke stolt af at være folketingsmedlem i dag”

Alex Ahrendtsen (DF)
Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)

”Jeg synes, at når vi ser den her sag, må man bare sige, at Dansk Folkeparti lyder som en genudsendelse. Ligesom fru Pia Kjærsgaard har jeg nemlig også læst fru Pia Kjærsgaards tale for Fremskridtspartiet i 1993. Den minder utrolig meget om talen fra hr. Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, i dag og forleden. På den måde er der selvfølgelig en vis konsistens mellem Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti. Det er jo fair nok. Men dengang sagde man, at der ikke var grundlag for at rejse tiltale mod Erik Ninn-Hansen. Han blev erkendt skyldig og fik 4 måneders fængsel, der kun blev gjort betinget på grund af alderssvækkelse – altså lige så alvorligt, som hvis det ikke var betinget. Man påstod også dengang, at det ville rasle ud med rigsretssager. Det er ikke sket. Man påstod også dengang, at det handlede om udlændingepolitik. Det gjorde det ikke. Det var den falske melodi”.

Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Lars Løkke Rasmussen, fhv. statsminister (udenfor grupperne)

”Det handler ikke om udlændingepolitik, det handler ikke om barnebrude, det handler om jura, sagde statsministeren på De Radikales nytårsstævne. Og man kan jo næsten høre det oversat til en nutidig skandale: Det handler ikke om folkesundhed, det handler ikke om mink, det handler om jura. Men lur mig – og jeg ved selvfølgelig godt, at man ikke må vædde fra Folketingets talerstol, ellers gjorde jeg det gerne – der kommer ikke en rigsretssag mod statsministeren i minkskandalen. Et eller andet sted – undskyld, jeg siger det ligeud – må det jo også indgå i vores vurdering af, hvor vi sætter barren for rigsretssager”.

”(…) At Folketinget føler sig vildledt og løjet for, er uomtvisteligt. Det er desværre sket før, men har ikke ført til en rigsret. Det er blevet håndteret politisk. Havde fru Inger Støjberg fortsat været minister, da Instrukskommissionen kom med sin beretning, var hun rimeligvis blevet gået, og Folketinget havde udtalt en alvorlig misbilligelse. Nu har vælgerne imidlertid allerede besluttet, at fru Inger Støjberg ikke skal være minister, og man kan jo ikke gå af med tilbagevirkende kraft. Men Folketinget kan jo endnu nå at gøre det andet, så det burde Folketinget gøre i enighed. End ikke fru Inger Støjberg må kunne forsvare, at hun i forløbet har taget let på sandheden over for Folketinget. Men at føre den første rigsretssag i mere end et kvart århundrede på et grundlag, hvor domfældelse er tvivlsom, er en ganske anden sag”.

”(…) Uanset hvad man mener om barnebrude, skal dansk lov og internationale konventioner overholdes. Det er jo heldigvis slået fast med syvtommersøm af Instrukskommissionen, og det bør et enigt Folketing fastslå i en vedtagelse, der udtrykker misbilligelse af fru Inger Støjberg, men en rigsretssag kommer efter min ringe mening til at sætte den fremtidige barre for at føre den slags sager alt, alt for lavt. Jeg kan ikke støtte den. Jeg føler mig ingenlunde sikker på, at den vil kunne føre til domfældelse”.

“En rigsretssag kommer efter min ringe mening til at sætte den fremtidige barre for at føre den slags sager alt, alt for lavt”

Lars Løkke Rasmussen, fhv. statsminister
Inger Støjberg (V) og Lars Løkke Rasmussen under sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om rigsretstiltale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Inger Støjberg (V). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Inger Støjberg (V):

“Jeg står ved, at der i barnebrudsagen er begået fejl, og jeg har også flere gange beklaget dem, men i modsætning til alle jer, der om lidt trykker på den grønne knap, så var jeg i lokalet. Jeg ved, hvad jeg har sagt og gjort, og jeg ved, at jeg ikke beordrede nogen til at gøre noget ulovligt.

Jeg husker tydeligt dengang i 2016, da vi første gang hørte historierne om barnebrudene på de danske asylcentre. Folketinget var i oprør. Jeg skulle gribe ind, og jeg skulle gribe ind nu. Ja, selv den radikale leder, fru Sofie Carsten Nielsen, kunne dengang ikke få handling hurtigt nok. Jeg greb ind. Jeg gjorde, hvad jeg fastholder var det eneste rigtige politisk og menneskeligt at gøre.

“Når Folketinget i dag rejser rigsretssagen mod mig, er og bliver det den ultimative mistillidserklæring, ikke kun til mig, men også til den politik, som jeg står tiltalt for. Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti ledsager så også i dag anklagen med en bemærkning om, at jeg gjorde det politisk rigtige. Det klinger ærlig talt hult. Man anklager ikke nogen, hvis man mener, at de gjorde det rigtige. Det vidner om én ting: ingen rygrad.

I Danmark står vi midt i en værdikamp. Det er en kamp om, hvad vi vil lægge dansk jord til. Er det vores værdier, der skal gælde i vores land, eller er det andre værdier, der skal gælde i vores land? Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, inden for lovens rammer for at beskytte pigerne, og i dag anklager et flertal mig så ved Rigsretten for at gøre det rigtige. Det tager jeg med. Man kan slå sig, når man står fast, men vi svigter, hvis vi bøjer os”.

Se hele debatten her