Alex Ahrendtsen glæder sig over DF’s aftryk på forsvarsaftalen

0
115592
Alex Ahrendtsen er forsvarsordfører for Dansk Folkeparti.

Tirsdag den 30. april indgik Dansk Folkeparti en historisk forsvarsaftale sammen med regeringen og en række andre partier – En aftale, som DF’s forsvarsordfører Alex Ahrendtsen er yderst tilfreds med, og som ifølge ham indeholder klare DF-aftryk.

I den nye forsvarsaftale, der i alt afsætter 95 milliarder kroner til forskellige dele af Danmarks samlede forsvar, er de mest markante aftryk, som DF har sat, både den samlede stigning i antallet af værnepligtige, men også længden af værnepligten, der øges fra fire til elleve måneder.

Det understreger forsvarsordføreren for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen.

“Vi foreslog en femdobling af værnepligtige og en markant forlængelse af værnepligten. Vi fik 6.500 soldater, heriblandt 1000 til beredskabet, årligt. Det er en enorm udvidelse, når vi gør det op i årsværk, da længden af værnepligten nærmest er tredoblet.”

Derudover ser Ahrendtsen frem til, at vores mange nedslidte kaserner får en overhaling, samt at der bliver mulighed for at opføre nye kaserne. Det er der nu kommet en åbning for kan ske ved hjælp af midler fra pensionskasserne. Noget som bliver afgørende, hvis forsvaret skal være rustet til at tage imod de mange nye værnepligtige – og i mere moderne omgivelser end i dag.

Et af aftalens mest omtalte stridspunkter omhandlede, hvorvidt kvinder også skulle være omfattet af værnepligten. Noget som Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne stod stejlt på skulle fjernes fra aftalen.

Alex Ahrendtsen forstår dog ikke helt modstanden fra kollegaerne i den borgerlige opposition, og han understreger samtidig, at kvindelig værnepligt er noget, der er groet i DF’s baghave.

”I modsætning til LA og DD, der trængte sig selv op i en krog, synes jeg, at jeg på vegne af DF har sat ret markante aftryk. Særligt den nu to år gamle DF-mærkesag, nemlig kvindelige værnepligtige. Blot én ud af ti værnepligtige kommer til fronten og det er helt frivilligt. De kan jo også udgøre mange andre funktioner, f.eks. i beredskabet. Hvis vi skal have et moderne og effektivt forsvar i en tid, hvor vi har faldne ungdomsårgange, så er vi nødt til at gøre brug af folk fra begge køn.”

Forsvarsaftalen indeholder blandt andet også justeringer af forsvarsuddannelserne samt investeringer i nærluftforsvarsmissiler og anti-ubådskapaciteter. Foruden regeringen og DF var De Radikale, De Konservative og SF med i aftalen. Det var Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne også, men de to partier stod uden for delaftalen om kvindelig værnepligt.