Tilfreds DF-ordfører: Flere penge til demente og det gode ældreliv

0
2276
Social- handicap og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkepartis social- og ældreordfører Karina Adsbøl glæder sig over aftalen om fordelingen af 849 millioner kroner til udsatte grupper. I aftalen er der bl.a. penge til demenshandslingsplanen og plejehjemspuljen

Der skulle kæmpes hårdt under forhandlingerne, men det lykkes. Da et bredt politisk flertal torsdag eftermiddag præsenterede en aftale om fordeling af 849 millioner kroner til udsatte grupper, kunne Dansk Folkepartis social- og ældreordfører Karina Adsbøl glæde sig over flere punkter, som hun har kæmpet hårdt for. Det drejer sig bl.a. om opfølgning på demenshandlingsplanen – 244 millioner kroner over de næste fire år – og 20,3 millioner kroner til plejehjemspuljen, penge som skal bruges til at skabe hjemlighed på plejehjem:

”DF har arbejdet hårdt for at sikre flere midler til demenshandlingsplanen og til indsatser for demente og pårørende. Det har ikke været nemt, for et flertal udenom DF ønskede at tage nogle midler fra det gode ældre liv. Men vi valgte at være med i aftalen, dels for at sikre nogle andre indsatser på ældreområdet herunder plejehjemspuljen, men også for at kunne være med ved forhandlingsbordet, når midlerne skal udmøntes,” siger Karina Adsbøl.

”At skabe et godt liv for plejehjemsbeboere handler i høj grad om hjemlighed, værdighed og et velfungerende hverdagsliv. Det havde regeringen ikke havde prioriteret i sit oplæg,” fortsætter hun.

Kulegravning af anbringelsesområdet

De 849 millioner kroner stammer fra satspuljen, som blev nedlagt i forbindelse med den sidste finanslov. Ud over ældreområdet, glæder Karina Adsbøl sig blandt andet over, at der sættes penge af til en kulegravning på anbringelsesområdet. Her skal en ny retssikkerhedsenhed gennemgå en række sager.

”Undersøgelsen vil blive præsenteret for og drøftet med Social- og Indenrigsudvalget og de centrale aktører på området, herunder fagpersoner, organisationer, tidligere anbragte børn og unge og andre med særlig ekspertise inden for anbringelsesområdet, så de får mulighed for at bidrage med deres erfaringer og anbefalinger,” fortæller Karina Adsbøl.

Bedre rammer for unge handicappede

Der er også sat 6,5 millioner kroner af til at skabe bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap. Pengene følger sammen med en lovændring, der skal forpligte kommunerne til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet, allerede når den unge fylder 16 år:

”Dansk Folkeparti har kæmpet for, at sikre bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap. Overgangen er særligt svært for unge med handicap. For det har ofte stor praktisk betydning for deres hverdag, at de fylder 18 år og dermed formelt bliver myndige. Det får beteydning i forhold til eksempelvis uddannelse, bolig og hjælp og støtte efter relevant lovgivning,” siger Karina Adsbøl.

Hele aftalen om fordelingen af de 849 millioner kroner kan ses her. Aftalen er indgået af alle Folketingets partier på nær Nye Borgerlige.