Syv procent af de 0-6 årige holder under tre ugers ferie

0
4311
Forsiden af rapporten "KORTLÆGNING AF BØRNS FERIE", som Socialstyrelsen offentliggør mandag.

Og 1,6 procent holder aldrig ferie, viser ny undersøgelse af børns feriemønster. Undersøgelsen er et resultat af en politisk aftale om dagtilbud, hvor DF fik sat fokus på børns ferie. “Mange forældre tror, at de skal lave en masse med børnene i ferien. Det behøver de ikke, samværet er det vigtigste,” siger DFs børne- og familieordfører Pernille Bendixen

Sommer er for de fleste børn lig med lange, skønne ferieuger med familien. Men ikke for alle. 6,9 procent af 0-6 årige børn i dagtilbud holder mindre end tre ugers ferie om året, 11 procent holder mindre end tre ugers sammenhængende ferie og 1,6 procent holder aldrig ferie. Det viser en ny rapport fra Socialstyrelsen.

Rapporten er lavet på baggrund af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra juni 2017. Her fik Dansk Folkeparti sat fokus på børns ferievaner, og på den baggrund har Socialstyrelsen nu fået Rambøll til at lave den første systematiske kortlægning af, hvordan de 0-6 årige holder ferie fra dagpleje eller daginstitution.

Ifølge rapporten, som er baseret på tal fra otte kommuner, holder over 80 procent af børnene mellem tre og 10 ugers ferie om året, og ni procent af børnene holder mere end ni ugers ferie. Men hvert sjette barn holder mindre end tre ugers sammenhængende ferie, og heraf holder en lille gruppe næsten ingen eller slet ingen ferie.

Så meget ferie holder børn. Tal for otte kommunerne, baseret på indberetninger til kommunerne.

”En del skyldes at forældrene arbejder og ikke kan skaffe anden pasning, og det er jo fair nok. Men for nogle forældre handler det desværre om, at de ikke synes, at de kan aktivere deres børn hele tiden i ferien, og det er jo en fuldstændig misforståelse. Børn har ikke brug for at der skal ske en masse i ferien. De har brug for ro og samvær med familien. Det budskab skal vi kommunikere ud til forældrene,” siger Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Pernille Bendixen.

I følge en spørge-undersøgelse blandt forældre, som indgår i rapporten, angiver 20 procent af forældrene, at de ikke holder alle feriedage sammen med barnet. 27 procent af disse svarer, at de prioriterer at holde nogle feriedage uden børn; fire procent svarer, at de oplever at børnene keder sig:

Tag feriesnak med forældrene

Pernille Bendixen har selv arbejdet som dagplejer i Odense i 11 år. Her har hun flere gange taget en snak med forældre, som kun holdt lidt eller næsten ingen ferie med deres barn.

”Den snak kan man godt tage som dagplejer eller pædagog, hvis man gør det på en ordentlig og anerkendende måde. Forældre vil jo kun det bedste for deres børn, men mange er i dag meget usikre på deres forælderrolle. Derfor kan det være nødvendigt at fortælle dem, at barnet har et behov for at være sammen med familien i ferien og at det altså er hårdt for barnet at blive passet hver dag i 6-7-8 timer, uden nogensinde at holde ferie,” siger Pernille Bendixen.

Pernille Bendixen, børne- og familieordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Hun synes børn som minimum bør have tre ugers sammenhængende ferie med familien men mener ikke, at det skal være et lovkrav.

”Jeg synes ikke, vi skal lovgive om det, men vi skal italesætte børns behov for ferie. Vi skal have forældre til at tro noget mere på sig selv. De skal forstå, at det værdifulde for deres børn ikke en tur i Legoland, Tivoli etc., men samværet, omsorgen og trygheden i familien. En dag på sofaen i pyjamas, hvor man hygger sammen og laver ingenting, kan have enorm værdi for børnene,” siger Pernille Bendixen.

“Vi skal have forældre til at tro noget mere på sig selv. De skal forstå, at det værdifulde for deres børn er samværet, omsorgen og trygheden i familien”

Pernille Bendixen, børne- og familieordfører (DF)

Inspiration til feriesnak

På baggrund af Rambøls rapport er der nu lavet et inspirationsmateriale til dagplejere og medarbejdere i daginstitutioner. Her kan de få ideer til, hvordan de tager snakken om børns ferie med forældrene.

Og der er ikke ét svar på, hvordan den gode børneferie skal være, understreger Socialstyrelsen:

”Der findes ikke ét rigtigt svar på, hvor meget og hvilken ferie børn har behov for. Det er derfor afgørende, at dialog med forældre om deres børns ferie tager afsæt i det enkelte barns behov og har fokus på at støtte det, der er bedst for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse,” skriver styrelsen i en henvendelse til dagplejere og pædagogisk personale.

FAKTA FRA RAPPORTEN OM BØRNS FERIE

  • Børn i dagtilbud holder i gennemsnit 6,7 ugers ferie om året.
  • Ca. 80 pct. af børnene holder mellem tre og ti ugers ferie om året.
  • Knap syv pct. holder mindre end tre ugers ferie om året.
  • 1,6 pct. af børn i dagtilbud holder slet ikke ferie.
  • Børn i dagpleje holder i gennemsnit en smule mere ferie end børn i daginstitution.
  • De fleste børn holder to eller flere ugers sammenhængende ferie (89 pct.) Hertil er der 11 pct. som holder en uge eller mindre ferie i sammenhæng.
  • De børn, der samlet holder mindre

Rapportens tal er bl.a. baseret på en repræsentativ stikprøve blandt dagtilbud i otte udvalgte kommuner. Data er indsamlet ved dels at indhente et historisk udtræk af kommunalt indberettede data om børns ferieafholdelse via anvendte IT-platforme (KMD, Tabulex og Assemble) i perioden 1. juni 2017 til 24. august 2018, dels ved at indsamle aktuelle data for perioden 11. juni til 24. august (uge 24-34) 2018, hvor dagtilbud på ugentlig basis har registreret børns ferie i et digitalt indberetningsskema til formålet