Dansk Folkeparti forsøger igen at få ændret færdselsloven, så 16-årige kan få kørekort til knallerter, som lovligt kan køre 45 km/t

I 24 ud af 27 EU-lande kan 16-årige tage kørekort til en knallert, der lovligt kan køre 45 kilometer i timen. Men ikke i Danmark. Som et af kun tre EU-lande skal man i Danmark være fyldt 18 år for at køre såkaldt stor knallert.

Men det skal ændres, mener Dansk Folkeparti, som nu har rejst et beslutningsforslag i folketinget om kørekort til stor knallert til 16-årige.

”Det er forslagsstillernes opfattelse, at der ikke er nogen fornuftig grund til, at Danmark har fastsat højere grænser end de øvrige EU-lande, eftersom der ikke er trafiksikkerhedsmæssige argumenter, der støtter en højere aldersgrænse. Hertil kommer, at EU-reglerne medfører, at et kørekort erhvervet i et andet EU-land også gælder i Danmark. Unge, der har erhvervet kørekort til stor knallert som 16-årige i et af de øvrige lande, kan således køre fuldt ud lovligt i Danmark,” lyder det i forslaget fra DF, som bl.a. er stillet af transportordfører Kim Christiansen.

Færre vil tune små knallerter

I dag kan 16-årige kun få kørekort til lille knallert, som lovligt må køre op til 30 km/t. Konsekvensen er, at mange af de små knallert bliver tunet ulovligt, så de kan køre hurtigere. Men det vil en lovændring kunne ændre på, mener Dansk Folkeparti.

”De unges incitament til at tune knallerten bliver efter forslagsstillernes opfattelse forstærket af, at 16-årige i Danmark ikke kan opnå kørekort til stor knallert med en maksimal hastighed på 45 km/t,” lyder det fra DF, som foreslår, at kørekort til stor knallert skal indebære yderligere køreundervisning og beståelse af en sværere prøve end til lille knallert.

Forslaget har tidligere været fremsat sammen med de øvrige borgerlige partier. Dengang indgik også et forslag om at sænke grænsen for motorcykelkørekort til 17-årige, men den del er nu droppet, fordi et flertal dengang mente, at det vil forværre trafiksikkerheden, hvis 17-årige får lov at køre motorcykel.