Udlændinge får i stor stil dispensation til køb af danske sommerhuse

0
3186
Det er mere reglen end undtagelsen, at der gives dispensation, når udenlandske statsborgere søger om tilladelse til at købe et dansk sommerhus. Arkivfoto

Næsten 2000 udenlandske statsborgere har de sidste 10 år fået dispensation til at købe danske sommerhuse. Nu vil Dansk Folkeparti sætte et loft på max. 20 dispensationer om året

1864. Så mange gange har udenlandske statsborgere de sidste 10 år fået dispensation til at købe et dansk sommerhus, selv om de ikke opfyldte kravet om, at man mindst skal have boet i Danmark i fem år.

Det er alt for mange, mener Dansk Folkeparti, som nu vil have Folketinget til at vedtage et loft over, hvor mange gange der kan gives dispensation fra sommerhusreglen. Står det til Dansk Folkeparti, skal der højest kunne gives 20 dispensationer om året.

”Hovedreglen bør være, at Justitsministeriet ikke skal give dispensation til, at pengestærke udenlandske statsborgere og udenlandske selskaber kan investere i sommerhuse i Danmark uden at have opfyldt bopælspligten på minimum 5 års bosiddelse i Danmark,” skriver Dansk Folkeparti i forslaget til folketingsbeslutning.

Tal for de sidste 10 år viser, at det snarere er reglen end undtagelsen, at der gives dispensation. Fra 2007-2017 er der kun givet 778 afslag, hvilket er under halvdelen af de i alt 1864 dispensationer. Og kriterierne synes ikke at være særlig skrappe:

Ifølge Justitsministeriets vejledning, kan der gives dispensation hvis man tidligere har holdt sommerferie i Danmark, har familie i Danmark, taler dansk eller ”interesserer sig for Danmark via medierne”, er medlem af en forening, der beskæftiger sig med danske forhold, eller er “nært knyttet til en konkret sekundær bolig”.

Dispensationer kan true dansk sommerhusregel

Resultatet er da også, at de udenlandske sommerhuskøb efterhånden fylder en del i statistikkerne. Ifølge en artikel i Jydske Vestkysten er seks procent af samtlige sommerhuse i Syd- og Sønderjylland nu ejet af udenlandske statsborgere eller udenlandske selskaber.

Dansk Folkeparti advarer om, at Danmark kan få svært ved at opretholde den særlige danske sommerhusregel i EU, når der gives så mange dispensationer.

”Konklusionen hos EU-Domstolen kunne meget vel være, at sommerhusprotokollen ikke længere har gyldighed, fordi man nationalt har udviklet en sædvane, hvor man dispenserer fra bopælspligten,” skriver DF i sit forslag.