Morten Messerschmidt og Peter Kofod melder ud: Vil være formand og næstformand for DF

0
2616
Morten Messerschmidt og Peter Kofod på DFs seneste årsmøde i Herning. Foto: Carsten Lundager

Morten Messerschmidt melder sig som kandidat til formandsposten i DF i et makkerskab med Peter Kofod. ”Jeg er ikke i tvivl om, at vi er dem blandt de nuværende medlemmer, som bedst kan sikre, at DF igen bliver et stort, velfungerende og indflydelsesrigt parti,” siger Morten Messerschmidt til Berlingske

Morten Messerschmidt melder sig nu officielt som kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti, der skal besættes ved ekstraordinært årsmøde søndag den 23. januar 2022. Men han gør det ikke alene. I en kronik og et stort interview i Berlingske melder DF-næstformanden sig på banen sammen med DFs EU-parlamentariker Peter Kofod. De to stiller op i et fælles kandidatur med Morten Messerschmidt som formand og Peter Kofod som næstformand.

Forsiden af Berlingske Søndag.

“Ovenpå den tumultariske periode, partiet har været igennem, er der brug for, at folk finder sammen om et projekt. Det er ingen hemmelighed, at nogen har peget på mig som formand, mens andre har peget på Peter, og nogen har nævnt nogle helt andre. Ved at stille op sammen vil hele maskinen forhåbentlig kunne køre i fællesskab,” siger Morten Messerschmidt til Berlingske. Han fortsætter:

“Jeg er ikke i tvivl om, at vi to er dem blandt de nuværende medlemmer, som bedst kan sikre, at vi igen bliver et stort, velfungerende og indflydelsesrigt parti”.

Skal sikre arvefølges

Det fælles kandidatur skal også sikre arvefølgen, hvis Morten Messerschmidt ender med en dom i Meld & Feld-sagen, som umuliggør at han kan fortsætte som formand. Morten Messerschmidt blev idømt seks måneders betinget fængsel i byretten men har anket til landsretten, der ventes at fælde dom i det tidlige forår.

”Der er nogen, som – berettiget eller uberettiget – sår tvivl om mine fremtidige muligheder. Den bekymring vil jeg gerne komme i møde ved at sige, at skulle der ske et eller andet i forbindelse med sagen, har jeg allerede nu gjort klart, hvem der bliver formand. Arvefølgen er sikret, ligesom den var under Pia Kjærsgaard. Jeg håber, det vil give stabilitet og tryghed,” siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

“Arvefølgen er sikret, ligesom den var under Pia Kjærsgaard”

Morten Messerschmidt til Berlingske
Kristian Thulsen Dahl meddelte i sidste uge, at han stopper som formand for DF som konsekvens af kommunalvalget. Morten Messerschmidt har nu officielt meldt sig som kandidat til at afløse ham. Foto: Carsten Lundager

Fem principper

I den fælles kronik i Berlingske opstiller Morten Messerschmidt og Peter Kofod fem principper, som de vil arbejde for i ledelsen af Dansk Folkeparti. Principper, som de mener vil kunne genrejse det DF, danskerne kender:

  • Dansk Folkeparti skal altid gå efter at komme i regering, for det er i ministerierne, den store indflydelse ligger. ”Derfor må Dansk Folkeparti aldrig igen forpasse muligheden for at gribe ud efter indflydelsen, når den er der,” skriver de.
  • Dansk Folkeparti skal arbejde for en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab. Ligeledes skal danskerne spørges, hvis der under et blåt flertal opstår diskussioner om tilslutning til internationale migrationspagter som Marrakeshaftalen.
  • Dansk Folkeparti hører hjemme i blå blok. Der må ikke kunne sås tvivl om, at DF er et borgerligt parti.
  • Ungdommen skal prioriteres. I samarbejde med Dansk Folkepartis Ungdom skal der igangsættes et helt nyt talentprogram, der kan skabe nye talenter og fastholde og dygtiggøre de nuværende talenter.
  • Hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti skal styrkes. De ti storkredse skal hver have ét fuldgyldigt medlem af hovedbestyrelsen. Denne ændring skal gennemføres via en vedtægtsændring på det kommende ordinære årsmøde til september 2022.

“Dansk Folkeparti aldrig igen forpasse muligheden for at gribe ud efter indflydelsen”

Hele kronikken i Berlingske kan læses her

Peter Kofod er 31 år. Han sad i Folketinget 2015-2019, hvor han blev valgt til Europa-Parlamentet. Petre Kofod er medlem af DFs hovedbestyrelse. Foto: Carsten Lundager

Peter Kofod har selv været nævnt som et bud på DFs nye formand. Han bliver af Berlingske spurgt, hvorfor det ikke er ham, der stiller op som formand, når Morten Messerschmidts retssag skaber usikkerhed.

”Vi har diskuteret mange scenarier. Jeg synes, det her er den bedste løsning for partiet.”

Berlingske: Hvorfor er Morten Messerschmidt en bedre formand end dig?

”Det er bare det, vi er nået frem til. Morten vil blive en fantastisk formand. Kig på hans cv – danmarksrekord i personlige stemmer, fantastisk EU-ordfører, god næstformand. Jeg tror, vi med os to sammen kan bringe ro og stabilitet tilbage i partiet,” siger Peter Kofod.

“Morten vil blive en fantastisk formand”

Peter Kofod til Berlingske

Hvis Inger ringer…

Morten Messerschmidt sagde onsdag i TV2 News-programmet ”Lippert”, at han ikke vil stille op som formand, hvis tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg melder sig som interesseret, når hendes rigsretssag er afsluttet. Det synspunkt står ved magt, fastslår Messerschmidt – og bakkes op af Peter Kofod.

”Hvis Inger ringer og siger, at hun er klar til at være formand, viger vi straks og bakker hende op. Når vi alligevel kommer med meldingen nu, er det fordi, Inger er et sted, hvor jeg oplever, at hun er uafklaret. Og vi vil rigtig gerne i gang med at engagere baglandet i vores projekt,” siger Morten Messerschmidt til Berlingske.

“Danmark har brug for DF”

De to kandidater slutter kronikken i Berlingske med at fastslå, at de i fællesskab mener at have ideerne og kræfterne til at bringe Dansk Folkeparti videre sammen med resten af partiet:

”Derfor har vi to valgt at stå skulder ved skulder i stedet for internt at strides. Det giver både tryghed for indre stabilitet i partiet, men også ro og vished for dem, der måtte frygte udkommet af sagen imod Morten. Så er arvefølgen klar. Peter Kofod tager over. Ligesom der frem mod 2012 ikke var tvivl, at Kristian ville tage over efter Pia. Vi tror og håber, at denne løsning kan forsone og fremtidssikre det Dansk Folkeparti, der skal skabes efter 23. januar. For Danmark har brug for Dansk Folkeparti. Ikke bare nu og i morgen. Men de næste mange, mange år frem,” skriver Morten Messerschmidt og Peter Kofod.

Morten Messersdchmidt og Peter Kofods kronik i Berlingske kan læses her