DF vil have kulegravet tvangsfjernelser af børn

0
7443
Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkeparti vil have nedsat en ekspertgruppe, der skal kulegrave kommunernes anbringelser af børn. Det sker efter stribevis af lovbrud. “Vi skal have styrket børn og forældres retssikkerhed,” siger DFs handicapordfører Karina Adsbøl

12-årige Andreas er plejebarn hos en familie i Guldborgsund Kommune. Her har han boet i syv år. Men indtil for nylig stod Andreas til at blive tvangsfjernet og flyttet til en institution. Kommunen havde nemlig opsagt kontrakten med Andreas’ plejeforældre for at få dem ned i honorar, og da de ikke kunne enes om en ny kontrakt, var kommunen klar til at fjerne Andreas. Til sidst lykkedes det dog at blive enige om en aftale, så han kunne blive.

Undervejs fik Andreas ikke den børnesamtale, som ellers er et lovkrav, og dermed føjede sagen sig til stribevis af andre anbringelsessager, hvor reglerne ikke bliver fulgt.

Men nu skal det være slut. Torsdag har Dansk Folkepartis handicapordfører Karina Adsbøl kaldt socialminister Mai Mercado (K) i samråd med dette spørgsmål:

Hvad mener ministeren om den praksis, der foregår i nogle kommuner, hvor anbragte børn flyttes fra et anbringelsessted til et andet med meget kort varsel, eller hvor samvær eller kontakt til børn og voksne på det tidligere anbringelsessted helt afbrydes, og hvilke initiativer vil ministeren tage for at rette op på denne praksis i kommunerne? 

Og samtidig har Dansk Folkeparti fremsat et beslutningsforslag om nedsættelse af en hurtigt arbejdende ekspertgruppe.

Børn ender som gidsler

Ekspertgruppen skal kulegrave området og undersøge, hvordan retssikkerheden kan sikres for børn, deres familie, plejefamilier og netværk. Den skal desuden vurdere, om anbringelses-beslutninger bør flyttes fra børne- og ungeudvalgene ude i kommunerne til det nye familieretlige system, foreslår DF.

”Vi har set flere sager, hvor børnene ender som gidsler i vederlagsdiskussioner mellem kommunen og plejefamilien, og hvor børn bliver fjernet fra den ene dag til den anden, uden at de bliver hørt. Clean – Cut som det bliver kaldt. Det er helt uacceptabelt. Der er brug for at styrke  retssikkerheden på området,” siger Karina Adsbøl.

Hvor galt det står til, blev dokumenteret i en intern undersøgelse fra Københavns Kommune i 2017. Den viste, at der var fejl i samtlige 77 undersøgte anbringelsessager. Der manglede børnefaglige undersøgelser og handleplaner, og som i Andreas-sagen var der sager, hvor børnene ikke var blevet inddraget.

”Vi har set flere sager, hvor børnene ender som gidsler i vederlagsdiskussioner mellem kommunen og plejefamilien”

Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti

Statsrevisorer: loven overholdes ikke

Tidligere har Statsrevisorerne i en beretning kritiseret, at kommunerne ikke overholder lovens krav om bl.a. børnesamtaler. Det skete i 2016 i 10-året for anbringelsesreformen, hvor Statsrevisorerne i deres beretning kritiserede, at det efter 10 års indsats på området ikke kunne dokumenteres, at kommunernes sagsbehandling var blevet bedre.

”Det er for Dansk Folkeparti helt uforståeligt, at kommunerne ikke også vægter barnets tarv og tilknytning til plejefamilien,” skriver Dansk Folkeparti i sit forslag.

DF har fået inspiration til forslaget om en ekspertgruppen fra tænketanken Justitia. Den udgav i 2018 en rapport om tvangsanbringelser og pegede her på, at der er problemer med retssikkerheden.