DF: Værnepligt skal også omfatte Grønland og Færøerne

0
2214
Søren Espersen er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Foto Steen Brogaard

Unge fra Grønland og Færøerne skal aftjene værnepligt på lige fod med danske unge, foreslår Dansk Folkeparti

Værnepligten skal ikke kun omfatte unge fra Danmark. Står det til Dansk Folkeparti, skal unge fra den øvrige del af Rigsfællesskabet også indkaldes til Forsvaret, når de fylder 18 år. Det fremgår af et beslutningsforslag, som DF netop har fremsat. Forslaget er en genfremsættelse af et lignende forslag fra 2016-2017.

Siden den første værnepligtslov fra 1849, har grønlandske og færøske mænd været fritaget for værnepligt, så længe de ikke er flyttet fast til Danmark. Men den fritagelse giver ikke mening i en tid, hvor både Grønland og Færøerne er inde i en rivende udvikling med selvstyre og hjemtagelse af stadig flere opgaver, mener DF.

”Specielt når det drejer sig om det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, inddrages grønlandske og færøske myndigheder mere og mere. Set i lyset af denne positive udvikling mener Dansk Folkeparti, at det er naturligt at se på, om det fortsat giver mening, at grønlandske og færøske mænd skal være fritaget for værnepligt. I vore øjne bør alle tre befolkningsgrupper i rigsfællesskabet være en del af forsvaret og beredskabet,” skriver DF i beslutningsforslaget, som Søren Espersen er ordfører på.

Selvstyrekommission anbefalede værnepligt

DF er ikke alene om ideen. I en rapport fra den grønlandske selvstyrekommission fra 2003, blev der foreslået en kombination af værnepligt og civil samfundspligt. Der var, som det hed, i den grønlandske ungdom ”et voksende ønske om at være med til at tage et personligt ansvar for samfundets fremtid”. Siden har Forsvaret fulgt op med et lignende forslag i en analyse fra 2016 om fremtidens opgaveløsninger på Arktis.

”Både Færøerne og Grønland ønsker mere selvstændighed og heri bør indgå som en naturlig del, at den grønlandske og den færøske befolkning bidrager til forsvaret og redningsberedskabet. I den forbindelse er værnepligten en glimrende rekrutteringsmekanisme til forsvaret og redningsberedskabet,” mener DF.

I følge tre år gamle beregninger fra Forsvarsministeriet vil en udvidelse af værnepligten kun koste 1,5-3,6 mio. kr. årligt. De penge kan uden problemer findes indenfor Forvarsministeriets nuværende ramme, mener DF.