DF med i sygedagpengeaftale: ”Syge skal ikke være kastebold i systemet”

0
1006
DFs beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann taler ved det såkaldte doorstep for pressen, da aftalen om sygedagpenge blev offentliggjort. Foto: Mike Kaltoft

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Nick Zimmermann kalder ny, bred politisk aftale om sygedagpenge for et skridt på vejen. Men DF ville gerne være gået videre og have sikret større rettigheder til de sygemeldte

Du kan se frem til et mindre rigidt og bureaukratisk system, hvis du fremover bliver uarbejdsdygtig og skal på sygedagpenge i en periode.

Et stort flertal i Folketinget indgik torsdag en aftale om et mere enkelt og værdigt sygedagpengesystem. Dansk Folkeparti er med i aftalen, der bl.a. stiller færre krav til sygemeldte, der er i beskæftigelse, når de bliver syge.

”Alt for mange danskere bliver i dag kastet rundt i forskellige kommunale systemer, når de havner på sygedagpenge. Derfor har det været enormt vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi får et mindre rigidt system,” siger Nick Zimmermann.

60.000 færre samtaler om året

I 2023 var 440.000 borgere på sygedagpenge. Aftalen gør op med, at alle bliver mødt af de samme krav og regler. Forligspartierne er blandt andet enige om, at sænke kravet om antal samtaler for sygemeldte fra fire til én, hvis sygdomsforløbet er ukompliceret, og den sygemeldte har et job at vende tilbage til. I alt skønnes det at dreje sig om ca. 60.000 færre samtaler om året.

”I dag skal man død og pine til fire samtaler, selv om man har et job og måske bare har brækket benet. Det gør vi op med. Det har også været rigtig vigtigt for Dansk Folkeparti at sidestille fysisk og psykisk sygdom. Mange danskere, der i forvejen har det svært psykisk, bliver kørt helt ned under gulvbrædderne, når de kommer ind på Jobcentret, hvor der sidder alt for mange skrankepaver og gør helt almindelige borgere til kastebold i et system, mange har svært ved at forstå,” siger Nick Zimmermann.

”I dag skal man død og pine til fire samtaler, selv om man har et job og måske bare har brækket benet”

Sygedagpengeaftalen blev præsenteret torsdag ved et såkaldt doorstep i Beskæftigelsesministeriet. Her er beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ved mikrofonen. Foto: Mike Kaltoft

DF: Syge skal have flere rettigheder

DF-ordføreren kalder aftalen ”et skridt i den rigtige retning”, for helt tilfreds er DF ikke:

”Der er en række punkter, hvor vi gerne ville være gået meget længere. Vi ville give sygemeldte flere rettigheder, herunder retten til at læse hvad kommunen skriver om dem i journalen, og rettigheder i forhold til rehabiliteringssamtaler. Det kunne vi desværre ikke få med, men det må vi så kæmpe videre for,” siger Nick Zimmermann.

Fagforbundet 3F har udsendt en pressemeddelelse under overskriften ”Gode takter i ny aftale om sygedagpenge”. Her lufter 3F samme ønske som DF om rettigheder til de sygemeldte:

“Overordnet set synes vi, at aftalen peger i den rigtige retning og kan gøre livet lidt nemmere for 3F’ere på sygedagpenge. Jeg havde dog gerne set, at de sygemeldtes rettigheder blev bedre sikret, men det må være næste skridt. Sygemeldte 3F’ere skal blive raske og ikke rende til møder i systemet hele tiden,” siger forbundssekretær i 3F, Lene Krabbe Dahl.

Hele aftalen kan læses her

FAKTA OM AFTALEN

Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet indeholder ti initiativer:

  1. Fleksibel brug af rehabiliteringsteams
  2. Fleksibel sammensætning af rehabiliteringsteams
  3. Mestringsforløb skal gives ud fra en faglig vurdering
  4. Forenkling af visitationskategorierne
  5. Færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse
  6. Styrket fokus på kommunens kontakt med alvorligt syge
  7. Forenkling af ”Mit sygefravær”
  8. Mulighed for at vise lægeattester for sygemeldte borgere
  9. Afskaffelse af generelt krav om lægeattester
  10. Undersøge mulighed for at ændre i kommunens anmodning om lægeattester

Det forventes, at aftalen samlet set vil indebære mindre udgifter på 79 mio. kroner i 2025 og frem. Provenuet vil indgå i regeringens målsætning om at finde 3 mia. kroner på beskæftigelsesområdet i 2030.