Blå ungdomspartier i fælles kamp for et nej ved folkeafstemningen

0
3085
DFU-formand Tobias Weische taler på DFs årsmøde i Herning. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkepartis Ungdom, Konservativ Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Nye Borgerliges Ungdom er gået sammen om fælles opfordring til at stemme nej ved folkeafstemningen den 1. juni

Fire ud af fem af borgerlige ungdomspartier er gået sammen om en fælles opfordring til danskerne om at stemme nej ved folkeafstemningen den 1. juni.

Det er Dansk Folkepartis Ungdom, Konservativ Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Nye Borgerliges Ungdom, der er alle opfordrer til sige nej til afskaffelse af det danske EU-forsvarsforbehold. Kun Venstre Ungdom opfordrer til at stemme ja ved folkeafstemningen.

De fire ungdomsorganisationers formænd var onsdag forfattere til en fælles kronik i Berlingske, hvor de advarer mod at afskaffe forsvarsforbeholdet.

”Hvis forsvarsforbeholdet afskaffes, går vi en fremtid i møde, hvor danske soldater kan indgå i en kommende EU-hær, og NATO, der er verdens stærkeste forsvarsalliance, risikerer at blive delt i to,” lød det i kronikken, som er skrevet af Christian Vigilius, der er landsformand i Konservativ Ungdom, Tobias Weische, der er landsformand i Dansk Folkepartis Ungdom, Malte Larsen, der er landsformand i Nye Borgerliges Ungdom og Simon Fendinge Olsen, der er landsformand i Liberal Alliances Ungdom.

”Hvis forsvarsforbeholdet afskaffes, går vi en fremtid i møde, hvor danske soldater kan indgå i en kommende EU-hær”

Afgørende for unges fremtid

De fire kalder valget ”fuldstændig afgørende” for danske unge:

”Det handler om vores fremtid og vores sikkerhed. Derfor er vi gået sammen på tværs af fire borgerlige ungdomspartier med en klar opfordring: Stem nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er i NATO, at Danmark skal fokusere sin indsats sammen med alle vores allierede, hvilket også inkluderer ikke-EU-medlemslande såsom USA, Storbritannien og Norge. Danmark opnår intet ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. I bedste fald skal danskerne betale endnu flere penge til EU, og i værste fald vil det splitte NATO”.

De fire ungdomsformænd mener, at regeringen af flere grunde optræder utroværdigt. Eksempelvis har den den nu forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S), der i dag er transport- og ligestillingsminister, tidligere udtalt, at hun ikke kan pege på ét eksempel, hvor det har haft afgørende betydning, at Danmark har et forsvarsforbehold.

”Derfor virker det meget utroværdigt, at selvsamme regering nu påstår, at afskaffelsen af forsvarsforbeholdet er afgørende for Danmarks og Europas sikkerhed. Utroværdigheden bliver ikke mindre af den manipulerende og misvisende ordlyd på stemmesedlen,” skriver de.

De fire borgerlige ungdomspartiers formænds fælles kronik i Berlingske.

Misvisende formulering på stemmeseddel

På stemmesedlen står der: ”Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?”.

Men det er ikke en neutral formulering, mener ungdomsformændene:

”For det første handler afstemningen ikke om et europæisk forsvarssamarbejde, men om et EU-forsvarssamarbejde; Europa og EU er ikke og vil aldrig blive det samme. Særligt med tanke på, at europæiske lande som Norge og Storbritannien ikke er medlemmer af EU, men derimod uvurderlige allierede i NATO”.

De fire formænd slutter med at fastslå, at retten til at sende danske soldater ud i militære operationer, aldrig må overlades til EU:

”Kun det danske folketing har den fornødne, demokratiske legitimitet i befolkningen til at træffe så vitale beslutninger. Det må aldrig overlades til EU – en union med et enormt demokratisk underskud, og hvor Danmarks indflydelse er stærkt begrænset,” skriver de.

Hele kronikken i Berlingske kan læses her